Crkva Sv. Antuna u Skradu izvana je potpuno obnovljena. Zadnjih nekoliko godina u obnovu fasade, krovišta i tornja je uloženo preko 300.000,00 kuna. Ovih dana pri kraju su radovi na izmjeni pokrova tornja koji se oblači u bakreni lim. Radove izvodi tvrtka Lim-gradnja iz Karlovca vlasnika Maria Lisca. Vrijednost radova je oko 80.000,00 kn. Radovi se financiraju većim dijelom iz sredstava Proračuna Općine Skrad (oko 57.000,00 kn) dok će Župa Skrad podmiriti preostali dio. Okončanjem radova na tornju vanjština crkve je završena te će u idućim godinama doći na red unutrašnjost crkve gdje će prvo trebati urediti, pred petnaestak godina, oličene zidove jer ih vlaga pomalo ljušti.