Nakon prezentacije koju su održali vlasnik tvrtke Trade mill Vojo Vusić i arhitektica Vesna Milutin o izgledu turističko rekreativnog kompleksa Šiljar ostaje dojam da se projekt neće realizirati tempom koji je zacrtan sudskom odlukom iz 2008. godine. Samo idejno rješenje Šiljara je više nego primamljivo i lijepo, no ima previše prepreka koje će realizaciju usporiti. Nakon pozdravnog uvoda načelnika Dubravka Grpca, uslijedila je prezentacija koju je održala arhitektica Milutin. Običan građanin bi bio fasciniran idejnim rješenjem budućeg kompleksa Šiljar koji se sastoji od pet zona, info centra, Sušaka, Galebice, sportskog welness spa centra i kuće Mateljan. Gosp. Vojo Vusić kaže kako je današnja prezentacija na razini više od idejnog rješenja, uz komentar kako ima više problema koji usporavaju realizaciju, od čestice koja ima pravo građenja na 20 godina, urbanističkog plana Šiljara koji je tek u procesu izrade i kanalizacijske mreže i sustava odvodnje koja je započeta. „Ako se sporna čestica riješi, ostaje ovaj projekt, no ako se ne, ostaje plan B u kojem se projekt mijenja,“ zaključio je prezentaciju i obraćanje gosp. Vusić malobrojnim Skrajanima koji su prisustvovali prezentaciji. Gđa. Mira Đorđević pitala je kolika je razlika između prvog i ovog sadašnjeg projekta, kada će se projekt započeti i što je s građevinskom dozvolom i osiguranjem objekta. Odgovor Vusića je bio:“Po sadašnjem projektu objekti će biti s tri i četiri zvjezdice, građevinska se dozvola ne može dobiti dok zemljište nije potpuno vlasnički riješeno i urbanizirano a objekti su osigurani od požara. Rokovi iz sudske presude nisu toliko obvezujući iz prije navedenih razloga dok se ne riješe preduvjeti a to su prije navedene predradnje, jer bez svih potrebnih papira nema građevinske dozvole.“ Dr. Grgurić je naglasio kako je on dao velik doprinos dobivanju Šiljara i kako mu je Šiljar toliko prirastao srcu da se zakleo sam sebi da će sve dati od sebe da nešto veliko, kao Šiljar, napravi za Skrad. Na pitanja kada bi se projekt Šiljar počeo stvarno realizirati gosp. Vusić nije dao precizan odgovor rekavši kako ne ovisi sve od njega te da i Općina Skrad ima dio odgovornosti za započinjanje projekta. Ako se uzme u obzir izjava dr. Grgurića koji je rekao kako će morati doći do novog dogovora i pomicanja pojedinih termina Ugovora tada se ne može očekivati prvog gosta na Šiljaru barem u idućih pet do deset ako ne i više godina jer zakupac na to pitanje nije imao precizan odgovor, jer očito računa na nekog jakog investitora koji bi uložio više od 10 milijuna eura u taj prostor. Načelnik Grbac istaknuo je kako su se dogodili neki novi pozitivni pomaci oko Šiljara, od zakona o turističkom zemljištu, no nije komentirao Vusićevu izjavu o vremenu koje će biti potrebno za rješavanje papirologije potrebne za početak građevinskih radova. Kako sada stoje stvari zasad postoji samo odlična ideja rješenja Šiljara a sve drugo ovisi o nekoj višoj sili, dužini recesije, jer priznajmo tko će u ova nemirna vremena ulagati u tako velik projekt, kada zakupac traži potpuno riješeno vlasništvo nad zemljištem na Šiljaru, gotovom urbanističkom planu Šiljara, izgrađenoj komunalnoj infrastrukturi i tek će tada početi razmišljati o građevinskoj dozvoli i započinjanju radova „ako nađe strateškog partnera“. Hoće li kroz koju godinu gosp. Štrok, koji je spomenut kao jedan od zainteresiranih za Šiljar, biti zainteresiran ili će odustati od njega, pitanje je koje će se još dugo vremena provlačiti kroz razgovore skradskih političara. Obični građani s sve više pesimizma gledaju na taj, za Skrad, strateški projekt, te su sve više skloni mišljenju da se od tog projekta odustane, ako se to uopće može bez novih sudskih sporova, na uštrb manjih projekata na tom prostoru i iznalaženju nekih novih investitora i novih prostora za izgradnju objekata slične namjene. Previše je vremena prošlo da se projekt Šiljar produžuje u nedogled jer očito on je, astronomski rečeno, upao u „crnu vremensku rupu“.