Proračunska se sredstva, kako kaže načelnik Dubravko Grbac ostvaruju zasad prema planu, uz minus tekućih pomoći države i PGŽ, tako da su prihodi manji za 7.4 posto i iznose 1.073.604,00 kn a rashodi su manji za 9.1 posto i iznose 1.060.498,00 kn. „Realan minus je oko 4 posto ako se ne računaju tekuće potpore. Skoro pola Proračuna čine sredstva od poreza na dohodak, ti prihodi se ostvaruju uz minus od tek 1.4 posto i možemo reći da je situacija za ovaj dio godine, uspoređujući prethodne godine, pod kontrolom… U tom dijelu godine zabrinjava potrošnja el. energije (javna rasvjeta) gdje je već preko 50 posto sredstava utrošeno i nedostatna će biti do kraja godine te će se u rebalansu trebati ta stavka povećati,“ zaključio je Grbac te su članovi Poglavarstva Melita Rački Burić i Robert Bukovac izvješće prihvatili. U nastavku prihvaćene su Izmjene i dopune odluke o plaćama službenika i namještenika JUO Općine Skrad kojima se plaće vraćaju na razinu prosinca (osnovica 5.108,84 kn bruto). Nadalje, raskinut će se ugovor o zakupu poslovnog prostora u prizemlju Doma kulture s TO Viktorija te će se raspisati novi natječaj jer je vlasnik Viktorije ugasio trgovački obrt i otvorio novo poduzeće Viktorija Nova d.o.o. O novom ili starom zakupcu odluka će se donijeti do 1. lipnja. Javni poziv za dodjelu socijalne skrbi za 2009. će se uskoro raspisati te se na njega mogu javiti socijalno ugroženi pojedinci i obitelji ako ispunjavaju uvjete i novčane cenzuse za dobivanje pomoći. Prihvaćeno je nadalje izvješće VZO Skrad i stambene zgrade u Goranskoj 10. o utrošenim sredstvima pričuve za 2008. godinu. Potvrđeni su zapovjednik i zamjenik zapovjednika VZO Skrad, Marko Ribić i Antun Šporčić te zapovjednik DVD-a Hribac Rudolf Štimac. Prijedlog proturecesijskih mjera Udruženja obrtnika Delnice, od smanjenja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poreza na tvrtku i najamnina gradskih ili općinskih prostora je u skladu s većinom mjera koje je Općina Skrad donijela pred dvije godine no na njih se dosad nitko nije javio ili ih iskoristio. Tvrtka Elkron iz Pule će izraditi Procjenu ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Općine Skrad za 12.200,00 kn a sredstva će se osigurati s pozicije Plana zaštite od buke koji male JLS više nisu u obvezi donositi a za to je bilo planirano 20.000,00 kn. Tiskanje Službenih novina PGŽ će stajati Općinu Skrad dodatnih 1.851,00 kn. Prihvaćeno je izvješće o radu mjesne knjižnice za prva tri mjeseca u koju je učlanjeno 15 plaćajućih članova a pročitano je 155 knjiga. Pod razno razmatrana je predstavka Erste banke koja utjeruje dug na kredit od oko 15.000,00 kn za otkup stana u stambenoj zgradi u Goranskoj 10. (stan pok. Željka Oblaka) čija je vlasnica Jadranka Bolf, uz opasku načelnika, kako vlasnica ne plaća ni obveznu stambenu pričuvu te će se od pravne službe koja zastupa Općinu Skrad tražiti što učiniti dalje po tom pitanju kako ne bi došlo do zastare potraživanja. Medicinskom fakultetu u Rijeci će se za projekt translacijske medicine pomoći s 1.000,00 kn a od zakupca Šiljara će se zatražiti da osigura objekte i vinkulira policu osiguranja u korist Općine Skrad jer je polica istekla 1. travnja.