Ponovljenom točkom dnevnog reda na zadnjoj 36. sjednici Općinskog vijeća u ovom sazivu članom i zamjenicom načelnika Poglavarstva Općine Skrad potvrđena je na prijedlog načelnika Dubravka Grpca većinom glasova (7:2) gđa. Melita Rački Burić. Po detaljnom obrazloženju načelnika da gđa. Rački Burić nije u sukobu interesa, što je na zadnjoj sjednici rezultiralo odgađanjem te točke, na današnjoj sjednici riješeno je to pitanje. Vijećnica Nada Podnar dodala je da je u pozitivnoj, dobroj namjeri izrekla mišljenje o sukobu interesa te je po pojašnjenju i temeljem novih informacija podržala prijedlog načelnika. Vijećnik Vladimir Mance i dalje je ostao pri stavu da se predugo čekalo s ostavkom člana Poglavarstva i zamjenika načelnika Bore Tomića kao i da su članovi Nadzornog odbora Komunalca Delnice u sukobu interesa. Po mišljenju gosp. Mancea Zakon je vrlo jasan te nije trebalo tražiti mišljenje Povjerenstva koje tumači Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Načelnik Grbac odgovorio je:“Mišljenje Povjerenstva koje smo zatražili stupanjem na snagu Zakona je došlo krajem prosinca prošle godine temeljem kojeg je gosp. Tomić podnio ostavku koju su vijećnici na prošloj sjednici i prihvatili.“ Uz to Grbac je dodao kako članovi Nadzornog odbora Komunalca nisu u sukobu interesa jer se to temelji odlukom Općinskog vijeća iz listopada 2004. godine i Zakona koji je donijet 2003. godine a tiče se trgovačkog društva, u ovom slučaju Komunalca, koje je od posebnog interesa za Općinu Skrad i u vlasništvu je jedinica lokalnih samouprava.

pogledaj stranicu: http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=2569

označi link, desni klik miša i pritisni traženu vezu na odluku Vijeća iz 2004. godine

Na sjednici kojoj je prisustvovalo devet vijećnika načelnik je iznio prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Skrad kojima se prihodi povećavaju sa 5.500.000,00 kn na 6.093.000,00 kn a rashodi za 1.186.000,00 kn. Povećanje je odraz dogovora s PGŽ i njenoj potpori od 400.000,00 kn i dogovora s HT oko telekomunikacijskih kanala kojim će u Proračun ući 193.000,00 kn a sljedećih godina 53.000,00 kn godišnje. Po raspravi u kojoj su učestvovali vijećnici Mance, dr. Grgurić, Žagar i vijećnica Abramović donijete su prve izmjene i dopune Proračuna Općine Skrad. Izglasavanjem Proračuna donijete su odluke kojima se usklađuju stavke pojedinih programa Proračuna. Donijeta je odluka o izradi UPU zone Šiljar, usvojen je Plan gospodarenja otpadom, dodatak 1 sporazuma o sufinanciranju sanacije odlagališta Sović laz, izvješće nadzornog inženjera za izvedene radove na sustavu javne odvodnje, prihvaćen je prijedlog Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba o suradnji i pružanju određenih usluga uz dopune vezane uz Zakon o javnoj nabavi. Plan intervencija u zaštiti okoliša Općine Skrad bio je predmetom brojnih kritika vijećnika jer su u njemu nađeni brojni nedostaci, od čisto tehničkih elemenata do površnosti pojedinih dijelova Plana. Dr. Grgurić predložio je amandman kojim u plan treba unijeti dio o zaštiti šuma. Uz prijedlog plana koji su dobili vijećnici načelnik Grbac se ispričao rekavši kako se sve izmjene i ispravke koje su išle prema izrađivaču, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, nisu našle u Planu te će se slijedom toga tražiti i obrazloženje izrađivača. Rasprava se vodila o još jednom dokumentu,o promjenama u trgovačkom društvu PINS Skrad kojemu je osnivač Općina Skrad. Prijedlozi o promjenama odloženi su za neku sljedeću sjednicu jer treba pravno usuglasiti pojedine dijelove predloženih izmjena koje se tiču skupštine, nadzornog odbora te ingerencija u društvu, što su vijećnici na kraju i prihvatili.

Završetkom sjednice načelnik je podijelio poklone vijećnicima i zahvalio im na četverogodišnjem radu u Vijeću uz napomenu:“U ove četiri godine uspjelo se ostvarilo dosta značajnih pomaka u našoj Općini. Želim vam da u predstojećim izborima ostvarite dobre rezultate. Želim vam dobro zdravlje i da se i ubuduće susrećemo u Skradu i surađujemo na pitanjima od interesa Skrada.“