Prvoj javnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja Skrada prisustvovalo je petnaestak građana i predstavnika skradskih tvrtki. Predstavnici županijskog tima na čelu s Mirjanom Marinić, dipl.ing.arh. iz Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije su, po uvodnoj pozdravnoj riječi načelnika općine Skrad Dubravka Grpca, prezentirali kako bi Skrad trebao izgledati u budućnosti, kakve su njihove vizije razvoja i kako bi Skrad mogao izgledati. U raspravi u kojoj je učestvovalo više prisutnih potaknuto prezentacijom, izvidno je da Skradu nije potreban tunel pa i žičara prema Zelenom viru. Damir Grgurić zalaže se za iskorištavanje prirodnog potencijala ovog kraja, drvne bio mase, gradnjom bio energane, Zlatko Grgurić je protiv skupih financijskih projekata koji se neće moći održavati ili su oni vrlo skupi (tunel i žičara), naročito kad će Skrad u skoroj budućnosti imati tek oko 500 stanovnika. Po mišljenju nekolicine prisutnih tunelom bi se narušili brojni podzemni vodotoci koji prolaze ispod Skrada. Skrad je u prošlosti bio prepoznatljiv i imao je vizualni identitet koji se temeljio na besprijekorno uređenom centru, u kojem je bilo podosta starijih kuća, od kuće Lončarić, starog hotela no one danas manje više zahtijevaju obnovu. Spoj ambijentalnog i suvremenog danas je okosnica svake koncepcije uređenja pojedinih prostora, naročito u ruralnim područjima i tome bi Skrad trebao težiti. Skradu trebaju i mali gospodarski objekti u kojem bi se zapošljavalo lokalno stanovništvo, mišljenje je Zdravka Grgurića. Dijelom je ta razmišljanja podržao i načelnik Grbac koji je na kraju dodao kako se planovi donose jednom i ako se u planu nešto nalazi tada se to može i realizirati, bez obzira tko bi bio nositelj investicije, jer primjera radi kad tad će se trebati izvršiti rekonstrukcija benzinske stanice, tankovi nemaju doživotni vijek, pa bi njeno izmještanje na novu lokaciju bilo tada obvezatno za vlasnika a za skrađane bi se time povećala razina sigurnosti… Zbog toga se donose urbanistički planovi jer oni danom donošenja postaju obvezujući za sve subjekte čime se sprečava anarhija građenja u prostoru. To je tek početak uobličavanja UPU-a Skrada i sugestije prisutnih žitelja će se uzeti u obzir te će na sljedećoj javnoj raspravi sigurno biti više zadovoljstva učinjenim. Raspravom mogu biti zadovoljni i članovi županijskog tima jer će im razmišljanja Skrađana sigurno pomoći da u konačnici Skrad dobije Plan koji će biti odraz mišljenja Skrađana, mišljenja čelnih ljudi Općine i tvrtki, koji možda neće biti „monumentalan“ no zasigurno ostvariv, racionalan i svima dopadljiv.