Članovi Poglavarstva, načelnik Dubravko Grbac i Robert Bukovac uz spriječenost Bore Tomića odradili su prvu ovogodišnju sjednicu te su donijeli nekoliko prijedloga Odluka koje idu na potvrđivanje Općinskom vijeću. Prvo, povećat će se naknade socijalno ugroženima koje će iznositi od 1.300,00 do 2.800,00 kn ovisno o broju članova obitelji. Novorođena djeca s prebivalištem na području Općine također će dobivati jednokratnu naknadu, bez obzira gdje su roditelji prijavljeni. Ako Vijeće prihvati prijedlog PINS bi u skoro vrijeme dobio nadzorni odbor od tri člana, načelnika i zamjenika načelnika te predsjednika Općinskog vijeća a o radu bi brinuo predsjednik Uprave PINS-a uz mandat na četiri godine. Nadalje Općina će oročiti na 40 dana uz mogućnost produženja 600.000,00 kn koja nisu utrošena u 2008. godini. Uz to se mijenja odlukom hrvatske vlade osnovica za plaće djelatnika JUO koja sada iznosi 5.415,37 lipa bruto. Nadalje potpisat će se više ugovora, ugovor s Autotransom za neostvarene prihode županijskog i međumjesnog prijevoza i ugovor s Centrom za brdsko planinsku poljoprivredu. Nadalje načelno je prihvaćena ponuda Arhitektonskog fakulteta Zagreb za uslugu projektiranja sportske dvorane koja bi imala vrijednost oko 6,5 milijuna kn. Programi za obradu podataka tvrtke INFO PROJEKT koštat će oko 26.500,00 kn a na kraju je razmotreno pismo mještanina Vinka Abramovića koji se žalio na odrađene poslove uz sustav javne odvodnje i vodovodne mreže na njegovom zemljištu te radove na cesti uz njegovu okućnicu te će ono biti proslijeđeno Općinskom vijeću.