Zadnja ovogodišnja 6. sjednica Skupštine Turističke zajednice Općine Skrad usprkos na vrijeme odaslanih poziva i materijala nije održana jer se od 10 članova zajednice odazvao samo jedan član Matija Rački, konstatirao je predsjednik TZ Općine Skrad Žarko Mulc. Ostalih devet, beljan Matea, Delač Marija, Grbac Melanija, Grgurić Zdravko, Kenda Nedjeljko, Rački Gordana, Rački Burić Melita, Šporčić Anton i Vidmar Zdenko nisu se odazvali a ni opravdali svoj nedolazak. Tako su prisutni članovi Turističkog vijeća Pejo Kurtušić, Vinko Crnković, mr.sc. Vladimir Mance, Josip Grgurić, oec. i Žarko Mulc nedolaskom članova Vijeća i Zajednice, bez kvoruma, ove godine po drugi puta, održali neslužbeni sastanak u kojem su razmotrili turističku problematiku koja pritišće Općinu Skrad. Razgovaralo se o ulozi TZ u društvu, suradnji s udrugama i djelovanju u Općini Skrad, gdje je napomenuto da TZ ima premalu ulogu u događanjima, kako turističkim tako i svim ostalim na području Općine. Rečeno je da za neke manifestacije TZ nije ni obaviještena te o njima saznaje slučajno. Bilo bi realno da TZ vodi i koordinira sve aktivnosti na planu turizma ali i svega ostalog jer to se navodi i u njihovim programima rada a udruge se rješavaju organizacijske problematike. Vladimir Mance iskazao je nezadovoljstvo nedolaskom članova TZ na Skupštinu na kojoj se trebalo odlučivati o programu rada i financijskom planu TZ za 2009. godinu te drugim pitanjima od značenja za budućnost turizma u Skradu.