U prostoru PINS-a okupili su se predstavnici lokalnih samouprava Skrada, Lokava, Mrkoplja, Čabra te predstavnici pojedinih udruga, zadruga i tvrtki s užeg područja Gorskog kotara. Petnaestak nazočnih uvodno je pozdravila Nada Podnar, iz PINS-a u ime direktorice Stele Mulc. Doris Sošić, direktorica razvojne agencije PORIN, prezentirala je ROP, Regionalni operativni program Primorsko-goranske županije (ROP), kojega je osnovna svrha priprema projekata za prihvaćanje i korištenje raznih izvora sredstava, od pretpristupnih, strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije. Tijekom prezentacije je rečeno kako ROP, kao temeljni program razvoja županije do 2013. godine, treba olakšati održivi gospodarski i društveni razvoj kroz veće sudjelovanje svih čimbenika, od županije pa do lokalne razine. Uz osvrt na sva županijska područja i poticanje jednolikog ukupnog razvoja veliku ulogu ostvarivanju tog cilja imaju doneseni projekti ili oni koji će se donijeti na lokalnoj razini. „Primorsko-goranska županija, regija je uspješnih ljudi te kvalitetnog i poticajnog okruženja, koja može na temeljima održivog razvoja stvarati nove vrijednosti i visoku kvalitetu života. Četiri strateška cilja čine viziju razvoja: Razvoj konkurentnog gospodarstva, Kreiranje uvjeta za uravnotežen razvoj, Razvoj ljudskih resursa i Unapređenje kvalitete života,“ istakla je direktorica PORIN-a Doris Sošić. U nastavku prezentacije bilo je riječi o tehničkim pitanjima, o usklađenosti ciljeva ROP-a s nacionalnom razvojnom strategijom, o usklađivanju zakonske regulative i dokumenata, od Zakona o regionalnom razvoju i Nacrta Strategije regionalnog razvoja, provedbe ROP-a… Za provedbi ROP-a formirana je županijska koordinacija koju čine pročelnici svih županijskih resornih upravnih odjela, rektor Sveučilišta te ravnatelji društava i ustanova u PGŽ (JU Priroda, Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu, CORO, PINS d.o.o., TIC d.o.o., Zavod za prostorno uređenje PGŽ – koordinator te RRA PORIN d.o.o.- nositelj provedbe). U provedbi ROP-a vrlo je važno upoznavanje javnosti i sredstava informiranja kako bi program bio lako dostupan svim zainteresiranim stranama. ROP je postavljen vrlo široko i na natječaj se može prijaviti bilo koja djelatnost a kriteriji za ocjenjivanje i odabir projekata utvrdit će listu projekata. Kriteriji se sastoje od ocjena projekata u skladu s prioritetima ROP-a i iznose max 100 bodova (utjecaju na prioritete, realno ostvariva sredstva u promatranom periodu, pripremljenost dokumentacije/gotovost projekta, osigurani kapaciteti za kvalitetnu provedbu i održivost, procjena učinaka projekta te utjecaj na uravnotežen održivi razvoj). RRA PORIN priprema rang listu projekata koju na kraju županijska tijela potvrđuju. „Sljedeći vaš korak je prijava projektnih ideja i projekata koji imaju dovršenu projektnu dokumentaciju ali i projektnih ideja koje se mogu razraditi uz našu pomoć,“ zaključila je gđa. Sošić. U raspravi po prezentaciji sudjelovali su načelnik Mrkoplja Ivan Butković i predstavnica Brod Moravica u svezi jadranske prekogranične suradnje i sredstava koja su rezervirana za to, a radi se o 106 milijuna eura.