U Zagrebu se od 16. do 20. srpnja održala 42. međunarodna smotra folklora. Zadnjeg dana u nedjelju predstavljena je crkvena i svjetovna etno baština Gorskoga kotara. U završnoj svečanosti Crkveni zbor Sv. Antuna Padovanskog iz Skrada, zajedno sa župnikom vlč. Stjepanom Porkulabićem, sudjelovao je na koncelebriranoj Sv. misi u Katedrali u Zagrebu gdje su prinosni dar – Goransku košaricu ( med i proizvodi od meda, sušeno voće i gljive ) prinijeli Krešimir Đaković i Nada Podnar. Koncelebriranu misu predvodio je rektor katedrale dr. Juraj Batelja zajedno s vlč. Stjepanom Porkulabićem iz Skrada i vlč. Ivanom Trohom iz Gerova. Po misi je u Gradskoj Skupštini Grada Zagreba upriličeno primanje za sve sudionike 42. međunarodne smotre folklora. Svaku skupinu zastupao je njen voditelj te jedan par pripadajuće skupine. Zbor je zastupala voditeljica Nada Podnar te Krešimir Đaković i Katarina Podnar. Na primanju im je, predsjednica Vijeća međunarodne smotra folklora (MSF) i predsjednica Vlade Republike Hrvatske, gđa Jadranka Kosor uručila Zahvalnicu za sudjelovanje i stvaralački doprinos 42.-oj MSF. U ime Zbora gosp. Krešimir Đaković uručio je gđi Jadranki Kosor sliku s motivom Crkve Sv. Antuna Padovanskog u Skradu ( zimski motiv ) – rad domaćega slikara Mladena Merkaša. Večerašnji dio programa započeo je u crkvi Sv. Katarine u Zagrebu koncertom pučkih napjeva i popijevaka Gorskoga kotara, nastupom župnih zborova iz Skrada, Ravne Gore, Brod Moravica i Gerova, u kojem se skradski Zbor veoma uspješno predstavio uskrsnim pjesmama i pjesmama posvećenim Srcu Isusovu. Sudionici su po završetku koncerta, uz gromoglasan pljesak, te zajedničko pjevanje svih Zborova i puka, napustili crkvu Svete Katarine i zajedno se uputili na ljetnu pozornicu pored Crkve gdje se svečanost nastavila predstavljanjem svjetovne etno baštine. Publici se predstavila spletom goranskih plesova folklorna skupina „Majžice“ uz glazbenu pratnju skupine „Veseli pajdaši” s kojima je nastupio mladi harmonikaš Anton Mance, kojemu je to bio prvi veći javni nastup. Nastupom su članovi Crkvenog zbora i folklorna skupina „Majžice“ veoma zadovoljni jer su njihovi nastupi bili popraćeni stalnim pljeskom i odobravanjem prisutne publike.