Skradski planinari su ovoga vikenda uz odaziv i dolazak planinara PD Vršak iz Brod Moravica, PD Špičunak iz Lokava, planinara iz Elektroprimorja Rijeka, članova Gorske službe spašavanja i planinara iz Delnica obilježili Dan planinara pohodom, koji je vodio Robert Štefančić, od Skrada preko Tuških njiva, Pete klupe, Duge stijene, Jasli i vidikovca Perića do Skradske drage. Sve planinare je ispred PD Skradski vrh pozdravila Diana Arbanas a okrjepa je bila u šumskom skloništu Hrvatskih šuma u Jaslama. Nakon četverosatnog pješačenja, planinari su nastavili druženje uz planinarski ručak, fažol i piće u Skradskoj dragi uz harmoniku, ples i pjesmu. Ovo je bio peti tradicionalni pohod kojemu se odazvalo 40-ak planinara.