Na redovitoj izbornoj skupštini, uz prisustvovanje članova učenika Škole, Ankice Podnar, predsjednice općinske organizacije HCK Skrad i aktivistica HCK, izvješće o radu za 2007./08. školsku godinu iznijela je predsjednica Elena Cindrić u kojem je navela da su članovi MHCK odradili sve planom predviđene aktivnosti Mladeži. Financijsko izvješće iznio je Robert Suvić a potom je uslijedila kratka diskusija po izvješćima. Matej Hanžek održao je prezentaciju o službi spašavanja na moru i ponašanju djece na kupanju i opasnostima koje ih vrebaju. Zatim su članovi Mladeži HCK jednoglasno za novu predsjednicu Mladeži HCK OŠ Skrad izabrali Martina Ožanić te članove predsjedništva Elenu Cindrić, dosadašnju predsjednicu i Gorana Vidmara. Na kraju su u MHCK primljeni učenici prvog razreda, njih osam, sedam iz skradske i jedan učenik iz područne škole u Kupjaku. Novoprimljeni članovi su darivani od školske organizacije CK te od predsjednice općinske organizacije HCK Skrad Ankice Podnar. Skupštinu su s učenicima pripremile voditeljice i koordinatorice školske organizacije MHCK Bojana Kovačević i Suzana Suvić.