Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Skrad stvaraju naviku kontinuiranog praćenja rada turističkih djelatnika i turističkih rezultata na području općine Skrad. Zadnjom sjednicom dominirala je tematika vezana uz trošenje sredstava PGŽ koja su dobivena kandidiranjem projekata, od projekta eko sela (90.000,00 kn), fotomonografije (10.000,00 kn), biciklijade i Dana planinara (5.000,00 kn) te otvaranja turističke sezone u Zelenom viru (5.000,00 kn), za što je PGŽ odvojila 110.000,00 kn. Temeljem tih sredstava koja se moraju namjenski utrošiti prići će se donošenju Pravilnika o uređenju ekoloških sela, od vanjskog izgleda kuća, obveza vlasnika nekretnina i lokalne samouprave koja proglašava neko područje eko selom što je preduvjet za realizaciju pojedinih projekata na uređenju ekoloških sela. Dan planinara, koji će biti održan krajem lipnja, bit će sufinanciran s 3.000,00 kn dok će jesenska biciklijada dobiti 2.000,00 kn. Dopredsjednik PD Skradski vrh Josip Grgurić kritički se osvrnuo na sredstva iz Proračuna namijenjena planinarima riječima:“Izgleda da smo mi građevinska udruga u Općini. Imamo 135 članova, dobivamo iz Proračuna nešto više od 6.000,00 kn, dok u isto vrijeme nogometaši dobivaju blizu 100.000,00 kn…Mislim da zavređujemo više.“ Dogovoreno je da će se obnoviti i dopuniti turistička signalizacija, naročito putna signalizacija, no i tu se traži pomoć Općine. Nadalje donijeta je odluka o odlasku na sajmove na otok Krk krajem svibnja, početkom kolovoza i početkom listopada na kojima će se promovirati turistička ponuda Općine Skrad. Likovna kolonija u Bukovom vrhu zasad neće dobiti financijsku potporu jer se ona treba legalizirati, provesti kroz udrugu, treba biti društveno utemeljena i dostupna širem okruženju što sada nije slučaj. Svi članovi vijeća slažu se da kulturnih sadržaja treba biti više te po mišljenju Vladimira Mancea što prije se mora konstituirati zaseban Odbor za kulturu pri Općinskom vijeću koji će se baviti širenjem i osmišljavanjem kvalitetnih kulturnih sadržaja koji će biti sastavni dio turističke ponude i turističkog imidža Općine Skrad. Na kraju je odlučeno da će se iduće godine sadnice cvijeća nabavljati od najpovoljnijeg ponuđača uz prethodnu predbilježbu pa će tako sadnice biti kudikamo povoljnije nego ove godine kada su uz sufinanciranje TZ bile skuplje nego na npr. delničkom placu.