Članovi Poglavarstva Općine Skrad prihvatili su izvješća natječajnog povjerenstva uz dva postupka javne nabave i to za radove na adaptaciji kuglane i izgradnje aleje na groblju u Skradu te su ih poništili i krenut će s novim natječajima. Prvim izvješćem za adaptaciju kuglane dva ponuditelja, Snježna lisica iz Zagreba i Istratrade iz Rijeke ponudili su 655.198,00 kn, odnosno 723.891,00 kn za adaptaciju te su oba premašila predviđenu troškovničku cijenu od 600.000,00 kn te će se ponoviti postupak javne nabave uz rebalans za adaptaciju kuglane u Proračunu na oko 670.000,00 kn kako bi sljedećom javnom nabavom barem jedan ponuditelj bio u okviru osiguranih proračunskih sredstava. Što se tiče izgradnje aleje i dogradnje 35 grobnih mjesta također će se ponoviti postupak javne nabave (predviđena sredstva su 150.000,00 kn) iako je jedna ponuda bila u okviru predviđene cijene no nije bila propisno napisana te je i ta javna nabava poništena. Načelnik Dubravko Grbac je istaknuo da će adaptacija kuglane biti na vrijeme izvršena kao i proširenje groblja u Skradu bez obzira što se postupci javne nabave moraju ponoviti. U nastavku sjednice donijeta je odluka o raspisivanju javnog poziva za usluge zimskog održavanja lokalnih cesta na području općine Skrad jer su 30. 4. istekli četverogodišnji ugovori dosadašnjim koncesionarima. Tijekom svibnja bit će objavljen javni poziv za dodjelu sredstava socijalne skrbi za 2008. godinu. Općinsko vijeće će uskoro usvojiti prijedlog Poglavarstva i donijeti odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine Skrad te Stručnog povjerenstva za izradu plana intervencija u zaštiti okoliša Općine Skrad. JU Zavod za prostorno planiranje dostavila je ponudu za izradu Urbanističkog plana UPU-1 Skrad i groblje u Skradu koja je prihvaćena i stajat će Općinu 300.000,00 kn s time da će biti podijeljena u tri faze, prva faza do 15. srpnja 2008.- prijedlog, koštat će 90.000,00 kn, druga faza do 15. studenog 2008.-nacrt, koštat će 120.000,00 kn i treća faza do 31. ožujka 2009. – konačno rješenje, koštat će 90.000,00 kn. S Komunalcem Delnice potpisat će se Dodatak broj 2 Ugovoru o zajedničkom financiranju izgradnje sustava javne odvodnje Općine Skrad od oko 411.000,00 kn. Tako bi radovi koji su izvršeni dosad ili su u fazi završetka bili teški 3,36 milijuna kn a sredstva zajednički osiguravaju Komunalac Delnice, Hrvatske vode i Općina Skrad. Goran graditeljstvo iz Delnica kao izvođač radova na cesti Hribac Hlevci izradili su prijedlog zamjene radova na uređenju ceste Hribac Hlevci kojima bi se u okviru osiguranih sredstava izvršili određeni zamjenski radovi kojima bi se povećala kvaliteta radova na toj cesti a trebaju ih potvrditi Općina Skrad i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Izvršenje Proračuna, prihoda i rashoda, u prva tri mjeseca je u skladu s priljevom sredstava.