U dvorani Doma kulture u Skradu održana je redovna godišnja skupština Lovačke udruge JELEN Skrad Ravna Gora. U proteklom jednogodišnjem razdoblju u izvješću o radu Udruge predsjednik Josip Crnković je istaknuo kako su zadaci izvršeni, kako je društvo dobro radilo no stječe se dojam da je članstvo pasivno jer je bilo uočljivo kako se na skupne lovove lovci nisu odazivali u dovoljnom broju. Uočeno je manje slučajeva krivolova i kršenja lovne discipline, te je izrečeno nekoliko disciplinskih mjera od stegovnog suda prema trojici lovaca iz Ravne Gore, dvije opmene i jedan ukor pred isključenje. Lovnici obiju lovišta Rudač II i Višnjevica iznijeli su pokazatelje o odstrjelu u kojem lovci Višnjevice nisu u potpunosti izvršili plan odstrjela na jelena, divlju svinju i medvjeda. U izvršenju lovno gospodarske osnove uspješniji su bili lovci iz Skrada. Tijekom rasprave ukazano je na pojedine poteškoće i nepravilnosti u radu i ponašanju članova, na potrebu uređenja lovišta i nabavku lovne divljači, odnosno bez dobrog gospodarenja nema ni divljači u lovištu. Dozvole za lov, kako je još rečeno, dobit će samo oni članovi koji su podmirili svoje članske obveze, od izoranih površina, pokošenih i zasijanih površina te zimske prihrane divljači. I na posljetku, svim članovima je upućen poziv i apel da poštuju lovačku etiku, lovnu disciplinu i da se pridržavaju članskih i statutarnih odredbi Udruge. Lovstvo danas traži veliku disciplinu i koordinaciju među članstvom i koje će se okupljati i raditi. U sjeni neprihvaćanja ostavke predsjednika nadzornog odbora Udruge Ivana Jakovca izašla je na vidjelo određena problematika lovaca Višnjevice, od slabog odaziva na skupne lovove, nesuglasica među članstvom, neizvršavanja obveza lovaca, koje su raspravljene i donijet je zaključak kako će se više raditi s članstvom i potencirati zajedničke akcije kojima bi se očvrsnulo narušeno zajedništvo lovaca. Nakon iščitanog plana rada za 2008/2009. godinu lovci su bili nezadovoljni planom lovno gospodarske osnove odnosno kvotom odstrjela divljači te su naglasili da susjedne lovačke udruge podižu kvote odstrjela a LD Jelen ih smanjuje ili zadržava na istoj razini od prošle godine. U ovoj lovnoj sezoni lovci će raspolagati s oko 190.000,00 kn a članarina će biti 800,00 kn. Pojavljuje se manjak prihoda u odnosu na rashode i to će se namiriti iz povećane članarine lovaca (neodstrijeljen medvjed je uzrokovao manjak od oko 35.000,00 kn u 2007. godini).