Na 40-oj sjednici Poglavarstva Općine Skrad prihvaćena su sva izvješća proračunskih korisnika nakon što je šest udruga, SK Polet, KK Skrad, KK Polet, ŠŠ Goranka, PINS i VZO Skrad dostavilo svoja dopunjena izvješća. Članovi Poglavarstva zaključili su da nije dobro da udruge doniraju druge udruge, dok je načelnik Grbac napomenuo kako PINS nije dostavio odgovor o trošenju sredstava za adaptaciju zgrade na željezničkoj stanici u koju je općina uložila oko 800.000,00 kn. Uz to vidljivo je da na koncu godine udruge imaju viška novca na računima a to ne bi smjelo biti tako, udruge bi trebale poslovati bez viška na računima. U mjesnoj knjižnici je u prvom tromjesečju 17 članova posudilo 183 knjige. Zbog povećanih troškova štampanja i broja stranica za tiskanje dokumenata Općine Skrad u Službenim novinama PGŽ Općina Skrad će doplatiti razliku od 5.150,00 kn. PGŽ Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze će sufinancirati Općinu Skrad u trošku županijskog autobusnog linijskog prijevoza putnika s 23.000,00 kn. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ dostavio je Program obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Skrad temeljem kojeg će se odraditi dvije akcije, proljetna i ljetna. U Zagreb će na manifestaciju „Gorski kotar u metropoli“ 19. travnja krenuti oko 75 članova skradskih udruga, KUD-a Zeleni vir, Skradske žene, folklorne sekcije, slikara i poduzetnika. Članovi Poglavarstva podržali su projekte PORIN-a i PINS-a, „Eurovillage“ i „Mladi bez granica“, ideje su vrlo dobre i bile bi korisne no sada kad se provode važni i veliki projekti na području Općine, za financiranje ili sufinanciranje dotičnih projekata jednostavno nema novaca. Svi izrađuju projekte za koje se traži novac od JLS, Općine no nju nitko prije kandidiranja i izrade projekata ne konzultira te tako nedostaje i koordinacije između dviju strana. Nedostaje više međusobne suradnje kako bi se dobri projekti mogli i realizirati ali i uvrstiti u pravo vrijeme u Proračun. Planom gradnje sustava javne odvodnje ove bi se godine trebali završiti radovi u ulici Grič, dijelu gornjeg Skrada i Goranskoj ulici postavljanjem asfalta. Na kraju je odobreno novo radno vrijeme ugostiteljskog objekta Hrvatskih šuma u Zelenom viru.