Prošli je tjedan na poziv tvrtke „DVOKUT-ECRO“ d.o.o. iz Zagreba, načelnik Općine Skrad g. Dubravko Grbac, prisustvovao prezentaciji i preuzimanju Idejnog rješenja Turističke žičare Skrad-Zeleni vir. O tome nam je rekao: „Ideja o izgradnji žičare sazrjela je radi otežanog pristupa ovom izuzetno vrijednom izletištu, zbog trenda stalnog rasta posjetitelja i kao najvažnije, radi zaštite ovog posebnog geomorfološkog rezervata prirode. Do Zelenog vira vodi turistička staza i cesta koja je uska i neprohodna u zimskim uvjetima, pa bi planirana žičara svakako pridonijela razvoju turizma na ovom području koje je definirano kao prostor od osobitog interesa za razvoj turizma. Budući razvoj turizma Primorsko-goranske županije, kao turističke destinacije koja će se prilagođavati potrebama turista, ovisi isključivo o uočavanju potrebe za zadržavanjem tradicionalnog ambijenta i svijesti o potrebi stalne zaštite prirodnog i kulturnog krajolika, uz istovremenu prepoznatljivost pojedinih područja Gorskog kotara. U tom smislu, razvitak turizma treba usmjeriti prema poboljšanju kvalitete i atraktivnosti te jačanju kvalitetnih programa i sadržaja. Upravo zbog navedenog, a s ciljem ostvarenja boljih socioekonomskih i turističkih komparativnih prednosti naše Općine, kao i očekivanih pomaka u razvoju smještajnih kapaciteta, prvenstveno bivših vojnih objekata, ali i privatnih, ideju o izgradnji žičare smatramo vrlo zanimljivom i isplativom ako se sagledava u širem kontekstu. Zbog veličine ove investicije, razumljivo je da ovaj projekt ne može ostati u okvirima naše općine, već on treba biti interes i županije i države, računajući pritom i nadolazeća vremena otvaranja predpristupnih fondova. Istovremeno sa dovršetkom Idejnog rješenja izrađena je i Studija o utjecaju na okoliš te je kod Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja pokrenut postupak procjene utjecaja na okoliš odnosno ocjena Studije.“

Sada je red na potencijalnim investitorima da stave točku na „I“ kako bi ovaj hvalevrijedan projekt bio realiziran u što skorije vrijeme. S njime dobiva turizam u Skradu, ali i Gorski kotar.

V.P. 04/05/2005.