Članovi kinološkog društva Skrad održali su svoju redovnu skupštinu na kojoj su zbrajali rezultate rada u 2007. godini. Predsjednik Miroslav Grgurić pozdravio je sve prisutne te je u svom izvješću o radu istaknuo zadovoljstvo postignutim rezultatima. Uz 6 sjednica Izvršnog odbora organizirana je prva revija lovačkih pasa uz Ljeto na Lujzijani i Karolini u Skradu, posjećena je europska izložba pasa u Zagrebu, organiziran je treći put zaredom lovno kinološki kup Sv. Huberta, organiziran je seminar za rad pasa na krvnom tragu. „Prije pet godina bilo nas je 11 članova a danas brojimo 41 člana. Danas se možemo pohvaliti radom koji je prepoznat od mnogih kinoloških udruga i županijske središnjice. Kada riješimo gater za koji smo dobili zemljište od Hrvatskih šuma okrenut će se nova stranica u našem radu. Zahvaljujem sponzorima i donatorima koji na razne načine pomažu naš rad,“ zaključio je Miroslav Grgurić. Tijekom godine tetovirano je 17 mladih pasa, 10 oštrodlakih jazavčara i 7 setera. Društvo je u 2007. imalo prihod od 21.620,00 kn, rashodi su iznosili 14.740,00 kn a ostatak sredstava je 6.888,00 kn. Planom rada za 2008. godinu počet će radovi na izgradnji gatera na Šerementovu, uz 200-tu obljetnicu izgradnje Lujzinske ceste održat će se revija lovačkih pasa u Vrbovskom, održat će se četvrti LKK Sv. Huberta i smotra lovačkih pasa i ispit prirođenih osobina na krvnom tragu na Šerementovu, radit će se na popularizaciji kinologije, kako držanju lovačkih tako i nelovačkih pasa. Uz prigodan domjenak nastavljeno je druženje ljubitelja pasa.