Najvažnije točke sjednice Poglavarstva Općine Skrad bile su odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine te početak javne nabave za izgradnju aleje na groblju u Skradu i za radove na adaptaciji kuglane. U produžetku ulice V. Nazora u prodaju idu četiri gradilišta veličine od 700 do 870 m2. Cijena po kvadratu je 60,00 kn. Aleja na groblju u Skradu koštat će oko 150.000,00 kn a adaptacija kuglane oko 600.000,00 kn. Kako bi se moglo početi graditi na području Skrada nove građevine ubrzat će se izrada Urbanističkog plana naselja Skrad, Velikog Selca, Malog Selca, Planine. Time bi se stvorili uvjeti potencijalnim kupcima koji bi kroz godinu dana, koliki je rok za donošenje plana, mogli početi graditi svoje objekte. Sjednica je inače započela točkama vezanim uz godišnji obračun Proračuna Općine i odlukom o raspodjeli rezultata za 2007. godinu. Obračunom su prihodi bili 7,53 milijuna kn, rashodi 6,93 milijuna kn, te se višak prihoda od 1,3 milijuna kn prenosi u 2008. godinu. Višak prihoda će se utrošiti, za rekonstrukciju i asfaltiranje ceste Hribac – Hlevci oko 570.000,00 kn, za kuglanu 250.000,00 kn, za urbanistički plan 250.000,00 kn, za sportski dom u Skradskoj dragi 100.000,00 kn, za plan turizma 100.000,00 kn. Višak prihoda poslovanja od oko milijun kn usmjerit će se u sustav javne odvodnje. S tvrtkom Micro projekt iz Splita potpisat će se ugovor, koji financijski ništa ne košta, o pristupanju projektu „RR-Standard“ vezanom uz podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva na određenom prostoru. Načelnik Dubravko Grbac je u nastavku upoznao članove Poglavarstva s projektom „Održiva budućnost za ruralna područja u Hrvatskoj“ u kojem je PINS Skrad jedan od nosioca pilot projekta u Hrvatskoj koji financira Nizozemska, a radi se o stvaranju mreže za komunikaciju među državama članicama s područja Europe. U rano proljeće će se nastaviti akcija suzbijanja bjesnoće na području Općine Skrad jer se po podacima na području PGŽ kreće oko 11 posto zaraženih lisica te će to Općinu koštati oko 2.155,00 kn. Na kraju sjednice načelnik Dubravko Grbac je istaknuo kako su tijekom siječnja i veljače otpočeli komunalni radovi na sustavu javne odvodnje i rekonstrukcije vodovodne mreže u ulicama Grič i Selska, kako je dovršeno asfaltiranje ulica koje nisu završene u jesen, kako su započeli radovi na dogradnji objekta sportskog doma u Skradskoj dragi, kako je izvršena sanacija prometnica prema Pucku i Hlecvcima…