Članovi DVD-a Hribac održali su Izbornu skupštinu u prostorijama vatrogasnog doma u Hripcu uz prisustvovanje gostiju iz susjednih društava te načelnika i dopredsjednika Poglavarstva Općine Skrad, Dubravka Grbca i Bore Tomića te predstavnika PGS-a Skrada, Draženka Žagara i Mire Đorđević i HSS-a Milivoja Rupe…. DVD Hribac je jedno od manjih vatrogasnih društava u sklopu Vatrogasne zajednice Općine Skrad. Društvo broji 13 aktivnih i 9 podupirajućih članova. Predsjednik društva Vinko Crnković iznio je izvješće o radu u kojem je istaknuo kako nisu imali u 2007. godini požara. Radilo se najviše na vanjskom i unutarnjem uređenju vatrogasnog doma. Članovi društva bili su prisutni na svim važnijim proslavama i skupštinama susjednih društava. Ove godine društvo slavi pedeset godina te će u realizaciji proslave učestvovati i Općina Skrad. Društvo je u 2007. godini raspolagalo s 24.274,00 kn, potrošeno je 18.190,00 kn a ostatak na računu je 6.084,00 kn. Izabran je novi Upravni odbor koji čine predsjednik Vinko Crnković, dopredsjednik Saša žagar, zapovjednik Rudolf Štimac, zamjenik zapovjednika Boris Crnković, blagajnik Rajko štimac, tajnik Miro Grgurić i spremištar Michael Crnković. U planu rada za ovu godinu je nabava nove opreme, održavanje i isprobavanje postojeće, održavanje okoliša i prostorija Doma, proslava 50-te godišnjice društva, postavljanje vatrogasnog ormarića kod hidranta u selu. Na kraju su gosti pozdravili članove društva, izrazili su im potporu u radu te obećali pomoć pri organizaciji proslave društva.