Izbor petero članova u Savjet mladih u prvom pokušaju nije uspio. Prijedlog za to savjetodavno tijelo uputila je jedino udruga Skradska žena, koja je predložila tri kandidata, Rozanu Grbac, Valentinu Grgurić i Mihaelu Podnar, od kojih je zadnja kandidatkinja naknadno odustala. Kako nije bilo pet prijedloga, javni poziv će se zbog nedovoljnog broja kandidata ponoviti. Hrvoje Zatezalo, najmlađi vijećnik, o Savjetu mladih kaže kako je to tijelo odlična ideja, kroz koje se mladi mogu, bez politike, uključiti u rad, život i zbivanja u Skradu. “Apeliram na mlade da se uključe aktivnije u život mjesta a Savjet mladih je odlična prilika za to”, zaključio je Zatezalo. Sjednica je inače započela četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna za 2007. godinu. Prihodi i Rashodi su u odnosu na zadnje izmjene smanjeni za 1.05 milijuna kuna. U obrazloženju ovog smanjenja načelnik Grbac je napomenuo kako je to bilo za očekivati jer nije realiziran projekt Centra za održivi razvoj Gorskog kotara te projekt ceste Hribac-Hlevci te se planirana sredstva ne mogu niti realizirati, povući iz PGŽ a koja su stvaranjem Proračuna za 2007. godinu “umjetno” planirana u iznosu od 1,6 milijuna kuna na tim pozicijama. Bez obzira na ovo smanjenje ovo je najbolja proračunska godina do sada, rekao je načelnik Općine Dubravko Grbac. Kako su projekti u kašnjenju za njih će se tražiti dopunska sredstva u 2008. godini. Zatvaranjem ovogodišnjeg Proračuna dio sredstava će se prenijeti u 2008. godinu jer se neki radovi ne mogu izvršiti, radi vremenskih uvjeta, dok će realizacija projekta kuglane ići odmah po završetku natjecanja u travnju 2008.,”zaključio je Grbac. Uz ove izmjene Proračun je doživio i preslagivanje određenih stavki što je običaj na kraju svake poslovne godine. Po jednoglasnom prihvaćanju Proračuna donesene su izmjene i dopune raznih Programa, od gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u vatrozaštiti, u kulturi te financiranju Socijalnog programa i utroška šumskog doprinosa na koje je utjecao izmijenjeni Proračun. Tako će se šumski doprinos od 230.000,00 kn, koji je prije trebao biti utrošen na asfaltiranje ceste prema i kroz selo Rogi, prenamijeniti u cijelosti za financiranje gradnje sustava fekalne odvodnje jer će Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka izdvojiti dodatna sredstva za cestu prema Rogima. Na kraju sjednice predsjednik Općinskog vijeća Duško Zatezalo,načelnik Općine Dubravko Grbac i najstariji vijećnik Vladimir Mance zaželjeli su prisutnim vijećnicima, članovima Poglavarstva, predstavnicima medija te svim građanima Općine Skrad čestit Božić i sve najbolje u nadolazećoj Novoj 2008. godini.