Investicija zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih voda naselja Skrad, Veliko Selce, Podstena i Tusti vrh procijenjena je na 19 milijuna i 700 tisuća kuna, a odvijat će se do 2012. godine. To je najveća investicija na području Općine Skrad od izuzetne važnosti za budući razvoj. Financiranje se planira iz više izvora, vlastita sredstva (4,2 mil kn), Komunalac Delnice (3,3 mil kn) , Hrvatske vode (4,45 mil kn), PGŽ (2,25 mil kn), Ministarstva poljoprivrede, poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (1,5 mil kn) i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (3,2 mil kn). Članovi skradskog Poglavarstva su bez većih diskusija na početku sjednice prihvatili devet prijedloga Programa, koji će biti upućeni na donošenje Općinskom vijeću, od gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (1,45 mil kn), održavanja komunalne infrastrukture (783.300,00 kn), utroška šumskog doprinosa (230.000,00 kn), javnih potreba u vatrozaštiti (169.000,00 kn), u kulturi (205.900,00 kn), u sportu (252.400,00 kn), u području društvene brige o djeci predškolske dobi (186.600,00 kn), u akciji „Općina Skrad – prijatelj djece“ (47.600,00 kn), o financiranju socijalnog programa (84.000,00 kn). Potom su prihvaćene procjene prihoda i primitaka za razdoblje 2009. i 2010. godinu (2009. – 5,9 mil kn, 2010. – 6.25 mil kn) a iste su i procjene rashoda i izdataka za te godine. Indikativna je izjava načelnika Grpca kako se u gospodarstvu ne dešavaju pozitivni pomaci. „Mislim da je manje radnih mjesta nego zadnjih godina…“, zaključio je načelnik Grbac. Planom nabave dugotrajne imovine planira se investirati u razne objekte na području Općine (2008. – 1,14 mil kn, 2009. – 1.05 mil kn, 2010. – 1,3 mil kn). No zaključak je načelnika Grpca kako sve to neće biti u službi razvoja pojedinih grana privrede, već djelomično ulaganje u npr. sportsku infrastrukturu i sanaciju pojedinih objekata.