Dana 9.5. provedena je na području Općine Skrad akcija mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka. Akciju su u vremenu od 9 do 13 sati provodile predsjednica Crvenog križa Ankica Podnar te medicinske sestre Gordana Jurković i Jasna Crnković. Svoje zdravlje, usprkos vrlo lošem vremenu, kiši i snijegu, kontroliralo je 47 osoba, a od toga 5 osoba je upućeno na kontrolu zbog sumnje na povišen šećer u krvi.

Voditeljice akcije su zadovoljne odazivom stanovnika Općine jer je preventiva u tim slučajevima vrlo bitna, šećer u krvi i krvni tlak je jedan od najčešćih poremećaja stanja organizma.

V.P. 09/05/2005.