Sjednicom Poglavarstva Općine Skrad dominiralo je donošenje prijedloga Proračuna za 2008. godinu. U uvodu je načelnik Dubravko Grbac istaknuo kako su zahtjevi proračunskih korisnika bili dvostruko veći od sredstava koja će po procjeni biti dostupna. Tako se navodi kako su traženja korisnika bila preko 9,5 milijuna kuna. U prijedlogu Proračuna koji ide na donošenje Općinskom vijeću prihodi i rashodi će biti oko 5,5 milijuna. Najveći dio sredstava će se namiriti iz poreza na dohodak (3 milijuna kuna) i pomoći države, odnosno PGŽ (milijun kuna). U rashodima jedinstveni upravni odjel utrošit će oko 1,3 milijuna, od toga za plaće djelatnika 550.000,00 kn, za funkcioniranje Općinskog vijeća i Poglavarstva 99.000,00 kn, reprezentaciju 40.000,00 kn i razne manifestacije i obljetnice 56.000,00 kn. Za komunalne poslove će se izdvojiti 1,27 milijuna kuna, od toga za javnu rasvjetu 145.000,00 kn, ceste 400.000,00 kn, vodoopskrbu 440.000,00 kn. Športu i rekreaciji pripast će 243.900,00 kn, kulturi 175.000,00 kn, vjerskoj djelatnosti 16.000,00 kn, socijali 69.000,00 kn, predškolskom odgoju 186.000,00 kn, Osnovnoj školi 15.700,00 kn. Za stipendije i školarine izdvojit će se 20.000,00 kn. Kako su naglasili članovi Poglavarstva ovo je prijedlog Proračuna rađen na stvarnim prihodima, no tijekom 2008. godine Proračun će biti sigurno više puta mijenjan te će se kroz rebalans pojedine stavke mijenjati ili dodavati. „Ne postoje druge mogućnosti i ne može se više od toga. Sve je u granicama dopuštenog rasta od 7,5 posto te je korisnicima toliko i povećanje za sljedeću godinu,“ zaključio je načelnik Grbac. U nastavku su članovi Poglavarstva odbili idejno rješenje parka u središtu Skrada koje je izradio obrt Vrt projekt iz Vrbovskog jer nisu u projekt ugrađene sugestije članova poglavarstva a ni slike rješenja nemaju zadovoljavajuću kvalitetu. Ipak se radi o projektu od 200.000,00 kn. Uskoro će se raspisati natječaj za rekonstrukciju kuglane u Skradu za koju će se utrošiti skoro 600.000,00 kn, a koja bi trebala započeti u ožujku ili travnju 2008. godine. S Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva će se potpisati ugovor o sufinanciranju sustava fekalne odvodnje težak 500.000,00 kn, s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka ugovor za sanaciju ceste Hlevci-Hribac težak 2,7 milijuna kuna, a s Komunalcem Delnice dva ugovora o zajedničkom financiranju izrade projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Hlevci i Mance (70.000,00 kn) te zajedničkom financiranju radova na izmjeni azbestnog cjevovoda od željezničke stanice do vodospreme Skrad u gornjem Skradu (323.100,00 kn). Predizborno oglašavanje i plakatiranje na području Općine Skrad najavile su dvije stranke, SDP i HDZ, od kojih se traži i uklanjanje plakata u roku 7 dana po završetku kampanje, odnosno izbora. O Proračunu O Proračunu O Proračunskim korisnicima O cesti Hribac Hlevci Projekt Park O vodoopskrbi sela Hlevci