Skradski PINS se specijalizirao za prenošenje znanja poduzetnicima. Ovog je tjedna besplatnu obuku imalo desetak poduzetnika s područja Gorskog kotara, najviše s područja grada Delnica. Poludnevno usavršavanje započela je direktorica Stela Mulc koja je prvo predstavila PINS da bi potom upoznala buduće poduzetnike s Programima potpore malim i srednjim poduzetnicima u PGŽ i RH i programima financiranja. Potom je Danijel Bertović govorio o otvaranju obrta i trgovačkog društva i poslovnom planiranju, dok je o računovodstvu i vođenju knjiga govorila Nada Podnar. O programima kreditiranja HBOR-a govorila je gđa. Vesna Bartolović, voditeljica područnog ureda HBOR-PGŽ. O samom seminaru direktorica PINS-a je rekla kako je seminar namijenjen novim poduzetnicima ili onima koji rade neko kraće vrijeme. To je prvi tečaj a kasnije, kada stečena znanja sjednu, održat će se sljedeći napredniji tečaj. 23. studenog se održava tečaj za starije poduzetnike na kojem će biti riječi o vođenju projekata i poslovnog planiranja. „Završetkom seminara u studenom počinju pripreme za naš Gorki sajam 15. i 16. prosinca kojemu već sada možemo dati predznak „Međunarodni“ jer sigurno dolaze Talijani, dok je dolazak najavila Slovenija i BiH. Na sajmu će se pojaviti i proizvođači iz Istarske, Dubrovačko neretvanske i Splitsko dalmatinske županije“, zaključila je Stela Mulc, direktorica tvrtke koja sigurnim koracima kreće k sve boljim poslovnim rezultatima.

STELA MULC, DIREKTORICA PINS-a