Nakon upućenog poziva dvojici kandidata za razgovor za mjesto direktora TZO Skrad i obavljenog razgovora s kandidatkinjom iz Delnica koja je došla na razgovor, zaključak je Turističkog vijeća da se ponovi natječaj. Razlog ponavljanja je kako je istaknuo predsjednik TZ Općine Skrad Žarko Mulc što kandidatkinja nije zadovoljila na razgovoru koji su obavili članovi natječajnog povjerenstva. Temeljem zaključka koji je prihvaćen od članova Turističkog vijeća TZ kroz nekoliko dana će se raspisati novi natječaj. Uvjeti natječaja su da Direktor Turističke zajednice Općine mora ispunjavati sljedeće uvjete: da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera ili geografije; da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu; da aktivno zna jedan svjetski jezik; da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje; da posjeduje organizatorske sposobnosti. U slučaju ponovnog neizbora direktora TZ imenovat će se vršitelj dužnosti TZ na rok od šest mjeseci. Skrad koji muku muči s privlačenjem turista u svoj kraj sada traži adekvatnog djelatnika koji bi zamijenio direktoricu TZ koja odlazi na porodni dopust. Najbolje bi rješenje bilo kad bi se našao netko s područja skradske općine, koji bi zadovoljio uvjete natječaja i koji bi mogao obavljati taj zahtjevan posao, zaključili su prisutni članovi Turističkog vijeća.

ŽARKO MULC PREDSJEDNIK TZO SKRAD O NATJEČAJU…