Vijećnici Općine Skrad su na ovotjednoj sjednici najviše vremena utrošili na Šiljar i javni poziv za izražavanje interesa za zakup zemljišta i objekata koji je bio raspisan 2. kolovoza ove godine. U uvodu je načelnik Općine Dubravko Grbac istaknuo važnost interesa tvrtke Jadranskih luksuznih hotela (JLH) za Šiljar te je dodao kako JLH traže zakup na duže vrijeme i rješavanje pitanja sporne čestice koja je u vlasništvu države i dana je Općini Skrad na 20 godina uz pravo građenja. Vijećnik Vladimir Mance se zapitao „Mi nismo nikad dobili stvarnu kompletnu informaciju o Šiljaru“, vijećnik Hrvoje Zatezalo dodaje „Treba razgovarati s ponuđačima, u pitanju su veliki novci, pomirit ćemo se s time da će Šiljar postati privatno vlasništvo“. Predsjednik Vijeća Duško Zatezalo dodaje „Imam osjećaj da jedni žele a drugi ne žele rješenje Šiljara, trebamo otvoreno razgovarati i popraviti stanje u Skradu“, na što vijećnica Nada Podnar odgovara „Ne slažem se s tom tvrdnjom, svi mi želimo rješenje Šiljara ali smatram da trebamo biti oprezni jer sam bila sudionikom u prihvaćanju ponude Trade Mila koja je papirnato bila izvanredna a realizacije potom nije bilo. To nije kontriranje već samo oprez. Nismo dosad ozbiljno otvoreno raspravljali…“, na što Duško Zatezalo dodaje „Zašto gđa. Podnar nije išla u Zagreb i lobirala za Šiljar u vezi sporne čestice, misleći na funkciju predsjednice HDZ-a“ a gđa. Podnar odgovara „Nisam imala ovlasti zastupati Općinu Skrad uz postojeće čelne ljude Općine koji su bili zaduženi za pitanje Šiljara i rješavanje sporne čestice…“. Načelnik Grbac na kraju rasprave, tijekom koje je bilo povišenih tenzija između vijećnika Vladimira Mancea i predsjednika Vijeća Duška Zatezala o tome tko više voli Skrad (Vladimir Mance-dali onaj tko sve ove godine radi volonterski ili onaj tko za svoj rad ubire honorare…, Duško Zatezalo-da Vi volite Skrad, govorili bi malo drugačije…) zaključuje kako u to ne ulazi, kako takva rasprava ne vodi ničemu, kako se treba okrenuti rješavanju problema koji postoje, uz donošenje pametnih odluka jer nije sve tako jednostavno kako se misli. „Treba tražiti rješenja koja će dovesti do rezultata ovog ključnog pitanja boljitka Skrada. To je prvi mali korak u rješavanju Šiljara, moramo ići naprijed da nas vrijeme ne pregazi“, zaključio je načelnik Grbac. Uz ovu točku vijećnici su donijeli odluku kojom će u budućim razgovorima oko Šiljara interese Općine zastupati predsjednik Općinskog vijeća, načelnik Općine, predsjednik Turističke zajednice i predsjednik Odbora za razvoj turizma… Na početku sjednice vijećnici su potvrdili novog člana Općinskog vijeća Draženka Žagara koji je zamijenio dosadašnju vijećnicu Miru Đorđević. U nastavku sjednice su vijećnici prihvatili izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje iz kojeg je vidljivo da Općina Skrad posluje transparentno i uredno, bez nepravilnosti, u skladu s zakonskim propisima. Potom je doneseno više Odluka, između ostalog treće izmjene i dopune Proračuna Općine Skrad koji je u prihodima povećan na 8.959.400,00 kn, a u rashodima na 9.655.843.02 kn. Na povećanje Proračuna najviše su utjecale tekuće potpore PGŽ i države a utrošit će se na realizaciju projekata gradnje cesta, asfaltiranja, javne odvodnje, izrade projektne dokumentacije, sanacije i rekonstrukcije kuglane. Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Skrad, koji bi do kraja godine ili početkom 2008. godine trebao biti oformljen. Na kraju su predloženi za suce porotnike Općinskog suda u Delnicama Vesna Pintar Grgurić i Dušan Štimac. Aktualnim satom je i na ovoj sjednici dominiralo pitanje vijećnika Vladimira Mancea zašto je ukinuta točka Razno za koju je vijećnik Mance rekao „točka Razno ima duboki smisao da ostane u dnevnom redu“ no glasanjem 6 protiv i 3 za ona nije vraćena u Dnevni red. Na kraju je načelnik Grbac zamolio građane Općine Skrad da budu tolerantniji prema koncesionarima kod čišćenja snijega s prometnica.

Draženko Žagar potpisao prisegu