Jutarnja grmljavina s obilnim padavinama izazvala je materijalnu štetu na više kuća na području Gornjeg Skrada, Šiljara te dijela Velikog Selca. Osim kućnih električnih instalacija stradali su i razni uređaji, TV aparati, telefoni, računala i drugo. Štetu je izazvao udar groma oko 7.15 minuta negdje oko križanja ulica Šiljar, Veliko Selce i Selske. Mnogi apatari koji su oštećeni nisu osigurani te će i ove počinjene štete platiti oštečenici. Izgleda po svemu sudeći da se energija groma proširila električnim instalacijama od mjesta udara.