Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Skrad su vijećnici jednoglasno prihvatili. Prihodi su povećani za 1.052.500,00 kn,odnosno 16 posto i ukupno iznose 7.780.000,00 kn. Na povećanje prihoda su najviše utjecale tekuće potpore države, 370.300,00 kn, Primorsko goranske županije 358.300,00 kn te Centra za brdsko planinsku poljoprivredu od 185.000,00 kn što ukupno iznosi 913.500,00 kn. Temeljem rasta prihoda porasli su i rashodi koji će iznositi 8.476.443,02 kn, odnosno 14 posto. Povećani prihodi utrošit će se za održavanje nerazvrstanih cesta, s 1 milijun kn na preko 1.35 milijuna kn ili 34 posto. Sustavu fekalne odvodnje pripast će dodatnih 327.000,00 kn, pa će Općina ove godine u taj strateški projekt uložiti 727.200,00 kn. Paralelno se obnavlja i vodoopskrbi sustav u koji će se uložiti 145.000,00 kn. Ujedno su vijećnici donijeli druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za što će se utrošiti 749.000,00 kn, najviše od toga za javnu rasvjetu, 125.000,00 kn, za ljetno i zimsko održavanje cesta oko 270.000,00 kn, za čišćenje i održavanje javnih, zelenih površina i groblja oko 186.000,00 kn i zbrinjavanje otpada oko 130.000,00 kn. Trećim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture od ukupno 3.820.900,00 kn najviše će se utrošiti ili je već utrošeno za izgradnju cesta, asfaltiranje ceste Hribac-Hlevci 402.600,00 kn, ceste Kupjak-Rogi oko 240.000,00 kn, ceste kroz naselje Rogi 242.000,00 kn, ceste sela Divjake 125.300,00 kn dok je za projektnu dokumentaciju ceste Planina-Gorica izdvojeno 116.000,00 kn. Za uređenje groblja u Skradu utrošeno je 241.000,00 kn. Za vodoopskrbu, vodospremu Rogi, projektnu dokumentaciju sustava sela Hlevci i sanaciju sustava u Skradu utrošit će se 255.000,00 kn. Za sanaciju svlačionica u Skradskoj dragi utrošit će se 100.000,00 kn. Za izgradnju Centra za održivi razvoj Gorskog kotara predviđeno je 1,6 milijuna kn. U raspravama se moglo čuti riječi pohvale za punjenje Proračuna kao i za trošenje sredstava u bitne projekte (sustav odvodnje, vodovod, PINS…) koji će donijeti napredak Skrada uz zahvalu načelniku Dubravku Grpcu koji je uspješno plasirao projekte prema državi, državnim ministarstvima i Primorsko goranskoj županiji koji su donijeli dodatna sredstva kroz tekuće potpore (dr. Josip Grgurić). Hrvoje Zatezalo zalaže se da se uz povećana sredstva za održavanje parkova i mjesta izdvoje još dodatna sredstva kako bi Skrad izgledao još ljepše. Mr. Vladimir Mance predložio je da se u sklopu prostora knjižnice u Domu kulture u što kraćem roku uredi zavičajna zbirka. Po izglasavanju brojnih izmjena i dopuna Proračuna i Programa donijete su Upute za izradu Proračuna od 2008. do 2010. godine. Projekcijom bi sredstva rasla oko 8 posto godišnje, najviše će se trošiti za Sustav odvodnje, asfaltiranje cesta, vodoopskrbu, sanaciju kuglane…Prihvaćena je Odluka kojom će učenici i studenti dobivati dodatnih 15 bodova ako se odluče školovati se za deficitarna zanimanja (kuhar, konobar, pekar, slastičar, turistički vodič, recepcionar, agronom, menadžer u turizmu, hotelijerstvu…). Inače sama sjednica je započela aktualnim satom u kojem se dio oporbe (Vladimir Mance i Mira Đorđević) suprotstavio dnevnom redu u kojem nema točke Razno, kao i da se pitanja moraju dostaviti u pisanom obliku prije sjednica. Vladimir Mance je između ostalog rekao:“Moram reći da predsjednik Vijeća izvodi oblik samovolje utemeljenu na izvjesnoj bojazni…Ja protestiram i tražim da se ta točka nađe na idućim sjednicama.“ Odgovorio je predsjednik Vijeća Duško Zatezalo rekavši:“Ja i načelnik Dubravko Grbac smo analizom dosadašnjih sjednica zaključili kako se točka „Razno“ uglavnom pretvara u „Aktualni sat“ koji je i inače na početku svake sjednice te nema razloga za uvrštavanje te točke u dnevni red.“

Zaslužan za realizaciju dopunskih sredstava