DUBRAVKO GRBAC, predsjednik Općinskog vijeća Općine Skrad

Osvrt na najznačajnije rezultate mandata 2001.-2005.

Treći mandat Općinskog vijeća Općine Skrad zasigurno se može obilježiti kao dosad najuspješniji. Ukupno ostvarenje proračunskih sredstava po mandatima je iznosilo 1994.-1997. =5.351.100 kn; 1998.-2001. =6.902.000 kn; 2002.-2005. =15.217.700 kn. Vidljivo je da je treći mandat u odnosu na prethodna dva veći za 2,8 odnosno 2,2 puta. Analogno tome, i uložena sredstva u razvoj Općine Skrad srazmjerna su prikazanim veličinama. Radi usporedbe navesti ću da su ulaganja u komunalnu infrastrukturu u mandatu 1998.-2001. iznosila 2.402.800 kn, a u mandatu 2002.-2005. =8.191.100 kn, što je za 3,4 puta više.

Sredstva komunalne infrastrukture ulagana su u razvoj cesta, vodoopskrbe, odvodnje, groblja, zelenih i javnih površina, objekata i uređaja javne rasvjete, domova i drugih objekata, zaštitu okoliša i sanaciju divljih odlagališta otpada.

Pored razvoja komunalne infrastrukture stvarani su i uvjeti za razvoj svih drugih segmenata društva, višestruko su povećana sredstva za realizaciju programa socijalne skrbi, društvene brige o djeci predškolske i školske dobi, kulture i sporta. U značajnoj je mjeri potpomognut rad vatrogasnih društava, turističke zajednice, poduzetničkog inkubatora i brojnih dosadašnjih i novih udruga i društava. Ostvarena je dobra suradnja sa vjerskom zajednicom, institucijama i javnim tvrtkama. Započeti su mnogobrojni projekti od prostornog plana općine, dokumentacije za izgradnju turističke žičare, poslovne zone i kanalizacijskog sustava, projekta razvoja općine, plana razvoja turizma i dr. Izvršen je otkup nekih potrebnih nekretnina koje su nužne za projekt poslovne zone i za potrebe turističkog ureda.

Dom kulture zahtjeva još ulaganja u dovršetak opreme pozornice i uređenje okoliša, a potrebna sredstva su osigurana već za ovu godinu. Fond mjesne knjižnice uspješno se popunjava donacijama naših prijatelja i dobrih ljudi, pa očekujemo da će uskoro knjižnica biti i otvorena. Na planu cesta već u ovoj godini će se asfaltirati sve nedovršene ulice u Skradu, značajnije će se obnoviti asfaltna površina ulice J.B.Blaža, te dio prometnice od Hlevci prema R.Gori. Kredit korišten za dovršenje uređenja Doma kulture uredno se otplaćuje i ne predstavlja osobito opterećenje proračuna.

Ponosni smo na rezultate poslovanja i ulaganja „Hrvatskih šuma“ u izletištu Zeleni vir, obzirom da su trenutno jedini subjekt koji pruža cjelovitu ugostiteljsku ponudu. Ovih dana očekujemo da se okonča i postupak oko dodjele preostale čestice vezane uz objekte na Šiljaru, čime će se stvoriti preduvjeti za pokretanje ovog za Skrad i Gorski kotar iznimno značajnog projekta. Zahvaljujući ukidanju odredbe o vremenskom ograničenju trajanja Zakona o brdsko-planinskim područjima uvjeren sam da za našu Općinu dolaze bolji dani. Upravo ova činjenica glavna je pretpostavka za dovršenje započetih i pokretanje novih razvojnih projekata.

Na kraju mogu istaći zadovoljstvo što sam bio u prilici voditi našu Općinu u ovom mandatu, te ujedno zahvaljujem svim građanima na strpljenju i suradnji, a garantiram da ću, ukoliko dobijemo novo povjerenje birača, ukazano i opravdati.

V.P. 03/05/2005.