Proračun Općine Skrad svakim danom se povećava. Zadnjim izmjenama Proračun je uvećan za nešto više od milijun kuna. Ovo povećanje je vezano uz kandidaturu raznih programa prema državi i Primorsko goranskoj županiji. Država će potpomognuti Proračun Općine s milijun kuna a Primorsko-goranska županija izdvojit će preko 2,4 milijuna kuna. Većina sredstava će se utrošiti namjenski vezujući se uz kandidirane programe i projekte. Dobivenim sredstvima prihodi Proračuna će iznositi 7.780.000,00 kn, dok će rashodi biti 8.476.443.02 kn. Rashodi su se povećali za 1.052.500,00 kn. Na rashodovnoj strani pojedine stavke su dijelom uvećane dok se pojedine stavke i umanjuju što ovisi o potrebama i dosadašnjoj realizaciji. Kako sada stoje stvari najviše će sredstava otići u Sustav javne odvodnje, otkupnu stanicu „Zeleno srce“ i druge komunalne zahvate. S Komunalcem Delnice potpisat će se Ugovor o zajedničkom financiranju izgradnje sustava javne odvodnje težak oko 4 milijuna kn a koji će financirati Općina Skrad, Komunalac Delnice, Hrvatske vode i Primorsko goranska županija. Izvođač Maxel će uskoro završiti gradnju uličnih kolektora a oko Dana Općine započinju radovi u Cvjetnoj ulici. Redoslijed gradnje uvjetovan je stanjem postojeće komunalne infrastrukture. Ugovorom se predviđa izvođenje radova razmjerno osiguranim financijskim sredstvima. Ove godine utrošit će se 2 milijuna kuna. Sljedeći ugovor se veže uz suradnju na uređenju i opremanju otkupne stanice „Zeleno srce“ u Skradu kojim će PGŽ uložiti preko 250.000,00 kn a očekuje se da će Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje uložiti još 500.000,00 kn. Za selo Hlevci planirano je 70.000,00 kn za projektnu dokumentaciju koju će odraditi Komunalac Delnice. Građevinske parcele na obroncima Tustog vrha uz cestu Vladimira Nazora do križanja s Tuškom ulicom zasad će morati pričekati buduće vlasnike dok se ne riješi sudski spor oko spornog zemljišta, između Općine i negdašnjih vlasnika koji polažu pravo na dotične parcele. Na kraju sjednice javnim proglasom Komunalac moli potrošače da racionalno koriste vodu koje je zbog suše sve manje.