S 685.000,00 kn Primorsko-goranska županija će sufinancirati dovršetak zgrade PINS-a, buduće otkupne stanice, uz potpisivanje sporazuma o međusobnim odnosima, suvlasništvom nad zgradom. U kojem omjeru će se urediti suvlasnički odnosi PGŽ i Općine Skrad utvrdit će se temeljem uloženih sredstava u cjelokupni projekt sanacije. Prihvaćanjem i donošenjem odluke od strane Poglavarstva ubrzat će se dovršenje poslovne zgrade PINS-a i preseljenje u novi prostor do Dana Općine, sredine kolovoza. Uz toPINS-u je odobren zahtjev za daljnje korištenje poslovnog prostora u Domu kulture uz obvezu plaćanja režija. Preseljenjem na željezničku stanicu PINS će u sadašnjem prostoru urediti INFO-punkt. Iz izvješća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo o provedenom stručnom nadzoru dezinsekcije i deratizacije na području Općine Skrad utvrđeno je da još postoje područja koja su potencijalni izvor “opasnosti” (veći broj glodavaca i komarci) po zdravlje građana. To su područja oko objekata na Šiljaru, sanirano divlje odlagalište na Podsteni i divlje odlagalište Srednji jarak. Članovi Poglavarstva zainteresirani su za osnivanje regionalne banke na području PGŽ, no ne smatraju potrebnim, ad hok, ulazak kapitalom Općine u vlasničku strukturu buduće banke PGŽ jer i takav postupak mora proći određenu proceduru. Plan intervencija u zaštiti okoliša na području Općine izradit će Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ za 18.750,00 kn. PGŽ će sufinancirati sanaciju krova crkve Sv. Antuna u Skradu s 50.000,00 kn, a sanaciju krova svlačionica u Skradskoj dragi s 60.000,00 kn temeljem programa koji su kandidirani temeljem raspisanih natječaja PGŽ. Radovi na tim objektima su ili u tijeku ili će uskoro započeti. Država, odnosno Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka sufinancirat će s 200.000,00 kn sanaciju, asfaltiranje dijelova ceste prema naselju Rogi. Uz sredstva Općine asfaltiralo bi se oko 4.000 metara kvadratnih ceste. Dopis Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ, Stara Sušica je po mišljenju članova Poglavarstva adresiran na krivu adresu. Mišljenje je da Centar iz Stare Sušice treba ponuditi određene programe koji bi bili dobri i značajni za područje Općine jer Centar ima stručne ljude koji bi trebali prepoznati što na određenom području može uspijevati. Upit će se proslijediti PINS-u koji će procijeniti interes za određene poljoprivredne kulture kod stanovništva. Na kraju sjednice članovi Poglavarstva razmotrili su više molbi i informacije koje se tiču javne rasvjete, šumskih površina, razvrstavanja turističkih mjesta u kategorije, štampanja knjižice “Kulturna i etnografska baština Gorskog kotara”…