Skradski planinari su ovoga vikenda uz odaziv i dolazak planinara PD Vršak iz Brod Moravica, PD Špičunak iz Lokava, planinara iz Moravica i Vrbovskog te PD Kalnik iz Križevaca obilježili Dan planinara pohodom, koji su vodili Robert Štefančić i Božidar Glad, od Skrada preko Duge stene, Jasli, vidikovca Perića, Skradskog vrha do Skradske drage. Sve planinare je ispred PD Skradski vrh pozdravila Diana Arbanas. Nakon skoro četverosatnog pješačenja, planinari su nastavili druženje uz planinarski ručak, fažol i piće. Ovo je bio četvrti tradicionalni pohod kojemu su se odazvala 64 planinara. Najstariji među njima je bio Edo Šnajdar, 78 godina, a najmlađa mala Petra Rupe, četiri godine.