Općina Skrad će potpisati ugovore o sufinanciranju projekata obnove parkova u Skradu i planinarskih staza, okoliša Kavranove stijene te staza i platoa oko kapelice Uznesenja Marijana na Skradskom vrhu. Visina potpore sufinanciranja tih projekata je 100.000,00 kn. Uz to od države se za nerazvrstane ceste, Divjake i Kupjak-Rogi, njihovu sanaciju dobiva 400.000,00 kn. Članovi Poglavarstva su u nastavku sjednice potvrdili zapovjednika DVD-a Skrad Marka Ribića za iduće četiri godine. Uskoro bi trebao biti objavljen Poziv za izražavanje interesa za objekte Šiljara koji će ići po prijedlogu u višegodišnji zakup uz određene uvjete. Pitanje vodovoda sela Pečišća je nakon analize vode i protoka dobilo odgovor Komunalca u kojem se ističe da on ima dovoljan protok za opskrbu stalnih stanovnika toga sela ali ima slab pritisak (1,5 bara) koji nije dovoljan za kvalitetniju vodoopskrbu. Izmjenom cjevovoda se nebi dobilo na kvaliteti ni na povećanju tlaka u cjevovodu. Prezentacijom socijalne slike PGŽ može se vidjeti da Gorski kotar pa tako i Skrad spadaju u nerazvijenije krajeve PGŽ te će biti potrebno u ove krajeve ulagati dodatna sredstva kako bi se popravila i izjednačila socijalna slika s ostalim područjima PGŽ. Prihvaćeno je pokroviteljstvo nad održavanjem Likove kolonije u Skradu, susreta Dobrovoljnih davaoca krvi Gorskog kotara u Domu kulture u jesen, dok je zahtjev za sufinanciranje službenog vozila PINS-a (WV Polo-vrijednost blizu 100.000,00 kn) odbijen jer su oni vozilo već nabavili te članovi Poglavarstva smatraju da je PINS zatvorio financijsku konstrukciju. Dovršenje Turističke kučice, smatraju članovi Poglavarstva, moguće je uz rezanje pojedinih stavki dostavljene financijske konstrukcije, te se preporučuje TZ da pojedine stavke skine, kao npr. kuhinjski blok, novi namještaj jer postojeći iz sadašnjeg prostora može biti zadovoljavajući za početak rada…, odnosno da se troškovnici trebaju vezati uz Zakon o javnoj nabavi. Uz tako prepolovljena sredstva u odnosu na potrebnih 77.000,00 kn i dosad utrošenih preko 130.000,00 kn trebali bi poslovi na uređenju Turističke kućice biti uskoro završeni jer adaptacija tog prostora izgleda papirnato preskupa kao i vrijeme koje je utrošeno u to.