Sastanak predsjedništva PGS-a, predsjednice Mire Đorđević i članova koji dolaze iz susjednih naselja, Hlevci, Hribca, Planine te užeg područja Skrada, održan je u vijećnici Općine Skrad. Sadržaj rada bio je vezan uz suradnju s lokalnom samoupravom, stanjem Šiljara i trenutnih projekata na području Općine, koncesionare i njihov trošak u Proračunu, gradnju kolektora K-1 kroz Goransku ulicu… Najvažnija je obavijest predsjednice da će se radovi na kolektoru K-1 u Goranskoj ulici pomaknuti na jesen jer 15. lipnja počinje zabrana gradnje na svim turističkim cestama, među koje spada i glavna ulica kroz naselje Skrad. Nadalje postavlja se pitanje članovima Poglavarstva zašto svi radovi uz projekte kasne, jesu li loše izrađeni, zašto se često moraju više puta dorađivati ili je posrijedi nešto drugo. Članovi PGS-a stoje iza predsjednice i podržavaju je u iznošenju istine u slučaju Šiljar koji je u sudskom postupku, te da će sudska presuda potvrditi tko je bio u pravu sve ove godine. Za Šiljar i svu zavrzlamu oko njega trebat će netko odgovarati, naročito ako Općina izgubi spor s Trade milom. Dalje se postavlja pitanje koliko koncesionara radi za Općinu i postoji li bolje rješenje za obavljanje svih tih poslova. Postavljeno je pitanje ispravnosti sanitarnog čvora mrtvačnice u Skradu, koji bi trebao biti dostupan obitelji i ostalim mještanima u vrijeme odlaska najmilijih na zadnje počivalište. Predsjednica se kritički osvrnula na ljetno održavanje cesta koje su zarasle u travu i nisko raslinje, istrošenost neasfaltiranih i asfaltiranih cesta, pitajući se kako se troši novac koji je ostao od zime, od zimskog održavanja. Predstavnik sela Hlevci negodovao je kako se dana obećanja dosad nisu ostvarila, kako je voda i cesta i dalje životni problem seljana te kako su planovi Općine Ravna Gora kvalitetniji u pogledu ceste koja će biti građena s ravnogorske strane, koja će biti šira u odnosu na pravac s skradske strane te kako im je čekanja dosta. Mještani sela koji nisu u sustavu odvoza smeća načelno se slažu s organiziranim odvozom uz traženje preciznijih informacija o izračunu cijena. Na kraju skradski PGS-ovci traže od županijskog PGS-a više informacija o radu stranke, naročito o važnijim pitanjima koja se tiču Gorana i sredina u kojima rade i žive. Predsjednica se pohvalila kako postoji interes za pristupanje PGS-u te je pozvala simpatizere da pristupe stranci koja radi za sve građane Općine a ne samo za simpatizere i članove stranke…