Općina Skrad skorim usvajanjem Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine stvara uvjete za otvaranje novih radnih mjesta. Novi gospodarstvenici će Programom biti sufinancirani po prvim procjenama u ukupnoj svoti do 200.000,00 kn koje bi se izdvajale iz Proračuna za sufinanciranje razvoja mikro i malih subjekata s područja Općine Skrad ili koji imaju sjedište u Općini od prve do treće godine poslovanja. Odluku o poticajima donosilo bi Poglavarstvo. U nastavku izvršena je analiza popisa dužnika, građana ili pravne osobe koji većinu duga nisu podmirili od 1995. do 2006. godine, a koji duguju komunalnu naknadu ili zakup prostora ili održavanje groblja, grobarinu ili naknadu za grijanje poslovnih prostora. Visina duga je 421.271,00 kn. Raspravom se čelnici Poglavarstva slažu u jednom da će dug biti vrlo teško naplativ jer po sudskim rješenjima tvrtke su u stečaju ili se nema iz čega naplatiti, većina je tvrtki ugašena, otvorene su druge pod drugim imenom i vlasnikom te je praktično vrlo teško naplatiti potraživanja. Svi predmeti će biti predani odvjetničkom uredu te će se još jednom pokrenuti naplata, ovrha dugovanja kojom bi se moglo npr. cjelovito moglo urediti groblje ili sanirati kuglana u Skradu. U zaključku načelnik Grbac kaže:“Nebi bilo pošteno prema platišama da se dugovi opraštaju, dužnici su uglavnom poznati no naplatu je teško izvršiti, papirnato to izgleda lako, no praksa i stvarnost pokazuje drugo“. Stari službeni auto Fiat Punto ide na javno nadmetanje 1. lipnja s početnom cijenom od 7.500,00 kn. Usvojen je pravilnik o korištenju službenog automobila i mobitela. Odsad će pravo na korištenje mobitela radi brže komunikacije osim načelnika Općine (mjesečno do 375,00 kn) imati predsjednik Općinskog vijeća (oko 190,00 kn) i komunalni referent (100,00 kn) dok će pravo korištenja automobila u službene svrhe imati načelnik 24 sata dnevno te dužnosnici i zaposlenici JUO-a tijekom radnog vremena. VIA Projekt d.o.o iz Rijeke će izraditi projektnu dokumentaciju ceste od Planine do Gorice džine 2200 metara za 115.000,00 kn. Od PINS-a je zatražena dodatna dokumentacija kako bi se članovi Poglavarstva podrobnije upoznali s osnivačkim aktima, ustrojem, sistematizacijom radnih mjesta te dodatno izvješće o poslovanju društva. Kako je uskraćena suglasnost na Studiju o utjecaju na okoliš žičare prema Zelenom viru dotični projekat treba što žurnije odraditi kako bi se uskladila potrebna planska dokumentacija između Općina Skrad i Grada Delnica. Za oko dva tjedna započet će, po suglasnosti Hrvatskih cesta, radovi na kolektoru K-1 u Goranskoj ulici. Članovi Poglavarstva razmotrili su zahtjev Turističke zajednice, smatraju ga nepotpunim i traže potpun, cjelovit troškovnik temeljem kojeg će se turistički ured završiti i staviti u što kraće vrijeme u funkciju. Komunalni otpad bi se uskoro mogao odvoziti iz većih sela koja nisu u sustavu odvoza uz mjesečnu naknadu od 40 do 150 kuna ako na to pristanu stanovnici tih sela (Rogi, Hlevci, Sleme, Žrnovac, Pečišće). Detaljnije izračune će izvršiti Komunalac koji ima koncesiju odvoza smeća na području Općine. Na kraju je načelno prihvaćena zamolba SŠ Delnice za sufinanciranjem opreme za strukovne učionice ako to prihvate i ostale lokalne samouprave.