Prostorni plan uređenja Općine Skrad dobio je zeleno svjetlo Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje koji je jednoglasno prihvaćen od članova Poglavarstva. Član Poglavarstva Boro Tomić je dodao kako sada treba izraditi listu prioriteta u Urbanističkom planu kako bi se određeni poslovi počeli što prije. Načelnik Grbac je dodao kako treba aktivirati planove UP1 i UP2, koji se tiču uređenja Skrada i turističkog područja Šiljara. „Svakako trebat će uložiti određena sredstva a radi se o potrebnih 250.000,00 kn za izradu planova i projekata,“ zaključio je načelnik Grbac. Prihvaćena je Odluka o novom komunalnom redu jer je stara Odluka imala dosta nedostataka u, nakon više od 10 godina, promijenjenim okolnostima. Novine su vezane uz zimsko i ljetno održavanje općinskih površina, korištenje općinskih površina za odlaganje ogrjevnog drva, uređenja površina uz prometnice u mjestu i van mjesta, snjegobrana na krovovima koji gledaju prema prometnicama i ugrožavaju kako nesmetano prometovanje vozila ali i pješake na javnim prometnicama te obvezama stanovnika Općine prema novoj Odluci. Robert Bukovac o novom prijedlogu Odluke kaže:“Prijedlog je dobar i lijep, trebat će se pridržavati točaka iz Odluke, no bit će pretpostavljam otpora pojedinaca koji se neće htjeti pridržavati Odluke…“ Usvojen je nadalje prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2007. godinu. On će porasti za oko 155.000,00 kn te će ukupno prihodi iznositi 6.427.500,00 kn dok će rashodi biti 7.123.943,00 kn. Sve donesene prijedloge Odluka treba potvrditi Općinsko vijeće. Načelnik Grbac upoznao je članove Poglavarstva s trenutnim radovima koji se vrše na području Općine. Završena je sanacija poda dječjeg vrtića (24.400,00 kn), započeti su radovi na uređenju groblja i pristupnih staza u Skradu, pri završetku je vodovod prema Gorici i do kraja travnja se očekuje otvaranje, uz upite kada bi se mogao dobiti priključak, dok su pri kraju poslovi uz izbor najpovoljnijeg izvođača radova na sustavu fekalne odvodnje te bi radovi na dionici kolektora K-1 kroz Goransku ulicu trebali početi sredinom svibnja. Općinu Skrad će u sudskim sporovima zastupati odvjetnički ured Pulić iz Rijeke što će stajati 50.000,00 kn godišnje. Mjesna knjižnica bi uskoro trebala promijeniti radno vrijeme kako bi kvalitetnije mogla biti na usluzi mještanima i korisnicima uz prijedlog da se djeca Osnovne škole Skrad oslobode plaćanja članarine. Prvo općinsko gradilište u ulici Vladimira Nazora dobilo je vlasnika, dok su dva kafe bara zatražila produženje radnog vremena.