Dipl. ing. šumarstva gđa. Mira Đorđević, koja je ozbiljan kandidat za preuzimanje funkcije predsjednika Općinskog vijeća u Skradu, kroz razgovor je odgovorila na više pitanja vezanih uz izbore, rad dosadašnjeg predsjednika Vijeća i Vijeća uopće.

 • Koji Vam je glavni gospodarski cilj?

Projekt „Šiljar“ i oživljavanje bivših vojnih objekata imaju prvenstvo jer od njegove realizacije ovise mnogi drugi projekti.

 • Kako zaustaviti odlazak mladih iz naše Općine?

Oživljavanje „Šiljara“ treba biti kočnica iseljavanja jer će zapošljavanjem u tom objektu posao naći oko 30 do 35 mladih raznih profila koji će tako riješiti svoju životnu egzistenciju.

 • Problem starog Hotela i Tranzita je očigledan? Ima li rješenja?

Kad profunkcionira „Šiljar“ ubrzo ili zajedno s njim pokrenut će se i ti prodani objekti koji su od značaja za razvoj turizma.

 • Mislite li da će ugovor s zakupcem „Šiljara“ biti prekinut zbog neizvršavanja obveza?

  Po mojim saznanjima, jer sam u rješavanju te problematike i osobno, smatram da će projekt „Šiljar“ krenuti prema potpisanom ugovoru. Ne, neće biti prekinut.

 • Izjavili ste da Vam je želja pobjeda na izborima i zauzimanje mjesta predsjednika Vijeća? Smatrate to ostvarivim?

Da, ja kao Goranka, mještanka sela Hribac, odlučila sam pokrenuti Skrad u pozitivnom pravcu. Ako se prisjetimo što je Skrad bio i značio nekad, treba mu vratiti ugled i poziciju koji zaslužuje.

 • S kim ćete postizborno koalirati?

Pregovori o koalicijama će se voditi korektno sa svim strankama prema rezultatima izbora.

 • Smatrate li rad predsjednika Vijeća , odnosno Vijeća u zadnje 4 godine dobrim? Što je bilo krivo?

Temeljem informacija koje se pojavljuju u medijima ja kao predsjednica PGS-a i natječajnog povjerenstva u Vijeću Općine Skrad mišljenja sam da predsjednik Vijeća tijekom svog mandata nije dovoljno stručno pripremao dokumente, odluke i akte o kojima je kasnije odlučivalo Vijeće. Npr. prvo, nestručno s pripremila komisijska obrada procjena šteta od elementarnih nepogoda, drugo, formirani natječaji nisu bili dovoljno precizni, te je komisija imala problema u donošenju odluka (natječaj za zimsko održavanje cesta), treće, propusti oko natječaja i neobrađenih materijala uz bivše vojne objekte su zakočili projekt zbog nesređene dokumentacije. Osobno sam podmetnula leđa, došla u kontakt i u Uredu za upravljanje državnom imovinom potencirala rješavanje pitanja sporne zemljišne čestice jer bi u protivnom predmet stajao u nekoj ladici neobrađen.

Predsjednika Vijeća se proziva jer narod ali i „mi“ vijećnici nismo uvijek bili detaljno upućeni u problematiku koja s rješavala, a ljudi koji su tražili odgovore na neka pitanja nisu imali mogućnost prezentiranja svojih problema (Damir Podnar iz Hlevci, tražio razgovor s predsjednikom ili vijećnicima; pomoć KK „Skrad“)

Kad se gledaju pravna pitanja mišljenja sam da je izuzetno bitno da su svi dokumenti prano uredni i točni pa sam često trebala tražiti pojašnjenja uz pojedine natječaje o kojima sam kao predsjednik natječajnog povjerenstva trebala odlučivati. Da se ne shvati krivo predsjednik Vijeća je učinio mnogo dobrih poteza za prosperitet Skrada, ali moglo se više da nije bilo grešaka koje sam navela.

Poredajte prioritete programa

 • Aktiviranje vojnih objekata na „Šiljaru“
 • Turizam
 • Pridržavanje i aktiviranje prostornog plana
 • Uvođenje komunalnog redara
 • Proračunom ravnomjerno rasporediti proračun da ga svaki stanovnik Općine osjeti

 • Poruka građanima?

Boli me da pojedini ljudi, koji se nalaze na kandidacijskim listama, i visoko kotiraju na njima, svojim dosadašnjim radom nisu Skradu doprinijeli ništa… Neki ljudi s lista trebaju prvo podmiriti svoje obveze prema lokalnoj samoupravi pa će i cijelo pučanstvo Općine biti zadovoljno.

Na kraju poručujem biračima neka dobro promisle tko je i koliko radio ove četiri godine na dobrobit svih vas.

Moj moto je: JA HOĆU, JA MOGU, JA ZNAM !

V.P. 25/04/2005.