DVD Divjake održao je svoju skupštinu kojoj su prisustvovali članovi susjednih društava iz Skrada, Bukovog vrha i Hripca te načelnik Općine Dubravko Grbac i Vjekoslav Habek. DVD Divjake spada u manje društvo u skradskoj općini. Iz izvješća Upravnog odbora o radu u 2006. godini vidljivo je bilo da nije bilo požara na području sela, održano je bilo više akcija čišćenja dolaznih prometnica prema selu te okoliša doma, održavale su se vježbe rukovanja i održavanja opreme. Društvo pozitivno posluje te imaju pozitivan saldo računa s 21.000,00 kn. Planom rada za 2007. prvenstveno će se obilježiti 50-a godišnjica društva te poslovi na uređenju doma, okoliša, prilaznih cesta te održavanje postojeće opreme. Članovima društva se na kraju obratio načelnik Općine koji je napomenuo:“Srdačan pozdrav svima. Niste imali požara i to je najvrjednije uz ostale poslove koje ste odradili. Bez obzira na prosjek godina starosti zavređujete obilježiti vrijednu obljetnicu, 50 godina rada i u tome ćemo vam pripomoći u skladu s mogućnostima.“ U nastavku se načelnik osvrnuo na poslove koje je Općina Skrad odradila na području sela i radove koji će se ove godine odraditi.