Načelnik Općine Dubravko Grbac upoznao je članove Poglavarstva s izvješćem o radu Općine Skrad za 2006. godinu. U njemu je istaknuo zadovoljstvo veličinom Proračuna koji je najviši od kako je ustrojena Općina prije dvanaest godina /Prihodi – 5.733.581,26 kn i Rashodi – 5.811.411,71 kn/ ali i postignutim rezultatima koji jamče bolji život građana Općine. Iz izvješća je vidljivo da su se proračunska sredstva racionalno trošila, mnogo se ulagalo u izradu projekata kako bi ih se moglo kandidirati prema predpristupnim fondovima EU. „Odgovornost je nas koji smo na čelu Općine da uz financijska sredstva koja u Proračun dolaze od naših građana tražimo i svaku mogućnost dobivanja financijskih sredstava iz drugih izvora, od Županije i državnih ministarstava, te kandidiranjem izrađenih i dobrih projekata prema predpristupnim fondovima EU. Takvih sredstava je sve više i nadam se da će ona u sljedećim godinama još rasti,“ zaključio je načelnik Grbac. U nastavku sjednice je doneseno nekoliko odluka, odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću (SDP – 2.808,00 kn, HDZ – 1248,00kn i PGS – 429,00 kn), odluka o izmjenama i dopunama odluke o plaćama službenika i namještenika JUO Općine Skrad (osnovica za obračun plaće je dignuta za 6 posto i iznosi 4.819,66 kn bruto a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine), odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih kredita (smanjen je prosjek ocjena za učenike s 4,5 na 4 i za studente s 4 na 3, kako bi se u 2007. godini na natječaj za dodjelu stipendija javio veći broj učenika i studenata). PINS-ov prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za izradu projekta koji bi se kandidirao za sredstva predpristupnih fondova EU, uz sustav javne odvodnje, kanalizacijsku mrežu, u financijskoj konstrukciji prelazi svotu za neposrednu pogodbu te će se to pitanje morati riješiti provedbom javne nabave, nadmetanjem, za što se ovlašćuje JUO. Općina će sufinancirati Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu S.Sušica s 15.000,00 kn, uz napomenu kako za uzvrat traže izvješće o radu Centra i što je realizirano na području Općine Skrad. U izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, u izvješću o provedenoj deratizaciji i dezinsekciji navodi se kako je stanje lošije oko autobusne stanice i kod divljeg deponija Srednji jarak te se predlaže nastavak higijensko sanitarnih aktivnosti. Komunalni redar će poduzeti određene mjere prema vlasnicima neregistriranih vozila parkiranih uz Tranzit restoran, kako bi se taj „divlji deponij“ u središtu mjesta otklonio. Načelno su prihvaćene ponude Croatia osiguranja uz osiguranje motornih saonica kao i osiguranje od odgovornosti od posljedica odštetnih zahtjeva trećih osoba. Načelnik je upoznao svoje suradnike s nepravomoćnim rješenjem Općinskog suda u Delnicama kojim se odbija zahtjev Trademila u kojem traži zabranu raspolaganja nekretninama na Šiljaru Općini Skrad dok traje sudski postupak. Članovi Poglavarstva su se upoznali s prijedlogom formiranih radnih timova koji će raditi na pojedinim zonama iz Plana razvoja turizma Općine Skrad te ponudom za posipavanje cesta ugostiteljskog obrta POKI, za koju je Poglavarstvo zainteresirano te će tražiti dodatna objašnjenja od ponuđača. Na kraju sjednice upućen je apel građanstvu, naročito neodgovornim pojedincima, da ne odlažu krupni otpad na sanirane divlje deponije.