Redovnom izbornom skupštinom lovci LD „Jelen“ iz Skrada i Ravne Gore izabrali su novo rukovodstvo koje će u iduće dvije godine voditi društvo. Funkciju predsjednika će obavljati poznati sportski radnik, nogometni sudac Vinko Abramović, kojem će na mjestu zamjenika pomagati Marjan Erjavac, a tajničke poslove će voditi Alen Štimac.

Prvim obraćanjem prisutnim lovcima predsjednik gosp. Abramović je rekao:“Nastavit ćemo raditi dalje još kvalitetnije nego dosad, bit će više reda u izvršavanju obveza koje svaki lovac ima. Uz pomoć izvršnog odbora, u koji imam veliko povjerenje, nadam se da će društvo dosljedno izvršavati svoje obveze. Molim sve da se drže kodeksa ponašanja, koji je propisan od Lovačkog saveza, kako u lovištu tako i izvan njega…“

Tijekom skupštine lovci su upoznati s izvješćem lovnika, u kojem se govorilo o svim akcijama koje su poduzimane (prihranjivanje divljači, sadnja kukuruza, košnja trave…) kako bi se zaštitila divljač, kako bi lovno područje „Rudača“ i „Višnjevice“ bilo prepoznatljivo po organiziranim aktivnostima lovaca koji brinu o njima. Osim brige o lovištima, lovci su prošle godine odstrijelili 3 jelena, 3 divlje svinje, 11 srna i 1 medvjeda. To je malo u odnosu prema štetama koje su brojčano veće od odstrjela a nastale su zbog prometa, grabežljivaca ili bolesti. Svake godine divljač se prebrojava pa se može reći da u ta dva lovišta divljači ima.

Poticaj izgradnje gatera za divlju svinju se podržava, bez preuzimanja obveze gradnje.

Raspravom se protezalo pitanje obveza koje svaki lovac ima, uz kritiku da izvješća koja se podnose moraju biti detaljnija. Na kraju su lovci prihvatili podizanje članarine s sadašnjih 360 na 460 kn godišnje. Brigu o lovištima će u iduće dvije godine voditi Ladislav Podnar i Željko Podobnik. Aklamacijom je prihvaćena molba za uključenje u društvo Roberta Kneževića, dok je odbijena molba Antuna Šporčića. Skupština je završila domjenkom.

V.P. 24/04/2005.