Zbog raskinutog ugovora o zakupu zemljišta i objekata na Šiljaru zagrebačka firma Trade mill pokrenula je sudski spor kod Općinskog suda u Delnicama protiv Općine Skrad. Načelnik Općine Skrad Dubravko Grbac vijećnicima je pročitao spis koji je odaslao Općinski sud u Delnicama kojim se poziva Općina Skrad, načelnik Općine i osobe koje su učestvovale u donošenju odluke i potpisivanju ugovora o zakupu 24. veljače 2004., na ročište dana 20. rujna 2006. godine. Trade mill traži od Općine Skrad naknadu štete od 400.000,00 kn temeljem jednostrano raskinutog ugovora od strane Općine Skrad od 18.7.2006. godine. Firma Trade mill se poziva u tužbi, da zbog sporne neriješene čestice na kojoj stoji dio donje zgrade, nije bila u mogućnosti ishoditi građevinsku dozvolu… i započeti radove koji su bili predmetom u ugovoru koji je Općina Skrad raskinula. U dugoj raspravi o tom sporu dopredsjednik Vijeća dr. Grgurić kaže:“Treba protutužbom potraživati izgubljeno…što smo od države dobili (vojne objekte na Šiljaru) to smo dali Trade millu“, vijećnica Mira Đorđević, koja je dosad često govorila vijećnicima da će Trade mill tužiti Općinu i potraživati novce ako se ugovor raskine, dodala je da kao predsjednica natječajnog povjerenstva prilikom dodjele koncesije nije znala za spornu česticu na Šiljaru, načelnik Grbac kaže:“Neke činjenice iz tužbe nisu točne, mnoge stvari su neistinite, mi smo dali Trade millu čestice koje smo od države dobili. Tužba je neutemeljena, sve ćemo proslijediti općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci koje će pripremiti i voditi našu obranu. Ujedno će se pripremiti protutužba kojom ćemo mi iznijeti naša „potraživanja“ prema Trade millu.“ Sjednica je počela aktualnim satom tijekom kojega je većina pitanja bila upućena općinskom načelniku, vijećnica Mira Đorđević tražila je pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i kolike su bruto plaće zaposlenika Općine, vijećnik Vladimir Mance tražio je da se dobiju preslike izvješća i da se na vijeću rasprave izvješća proračunskih korisnika uz analizu postignutih rezultata, dr. Grgurić tražio je kada će doći odgovor Hrvatskih šuma uz eksploataciju šuma Skradskog vrha, što zakupac starog hotela namjerava s njime, što je s odgovorom PP Delnice na odaslanu prijavu prijetnje, vijećnik Hrvoje Zatezalo pitao je što je s službenim općinskim Web stranicama. Završetkom aktualnog sata prihvaćeno je izvješće o ostvarenju Proračuna, prihod Proračuna za šest mjeseci 2006. je 2 posto veći od planiranog, rashodi su 10 posto manji od planiranog, ali će u drugom dijelu godine bili veći jer se većina komunalnih poslova odrađuje u tom dijelu godine. Dr. Grgurić istaknuo je sramotno male prihode od šume i koridora koji prolaze Gorskim kotarom. Vijećnici su jednoglasno potom prihvatili druge izmjene i dopune Proračuna koji će u prihodima porasti za 18 posto, na 5.358.300,00 kn, dok će rashodi biti veći za 15 posto, bit će 6.132.573,00 kn. Za povećanje su najzaslužnije tekuće potpore PGŽ. Skoro milijun i dvjesto tisuća će utrošiti JUO, dva milijuna i šesto tisuća će se utrošiti na komunalne poslove, preko osamsto tisuća ide udrugama i društvenim djelatnostima, preko petsto tisuća se ulaže u turizam, poljoprivredu i poduzetništvo, odnosno u dugotrajnu imovinu. Žarko Mulc je imenovan u Upravno vijeće Centra za brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ. Firma Instal Crnković dobila je koncesiju za održavanje groblja u Skradu na 4 godine. Tijekom rasprave kristalizirala se potreba, kroz određeno vrijeme, osnivanja komunalnog poduzeća pri Općini koje bi obavljalo većinu koncesijskih poslova. Nakon upornog traženja vijećnice Mire Đorđević iščitani su podaci o bruto plaćama zaposlenika Općine i dobiven je odgovor na vijećničko pitanje uz rekonstrukciju Selske ulice, probleme koji su se pojavili s vlasnicima zemlje uz cestu. Ove subote održat će se skupna radna akcija udruga, vijećnika i članova Poglavarstva na uređenju okoliša Šiljara za koju će biti odaslani pozivi.