Općina Skrad nije izgubila sporazumom o granicama Općina Skrad i Ravne Gore ništa. U graničnom području Općina Skrad nema zemljišta u vlasništvu. Zemljište na tom području je privatno i vlasnici tim sporazumom nisu ništa izgubili jer je svejedno na čijem je teritoriju. PGS-ovo priopćenje je politikanstvo, kojim se želi dobiti političke bodove i iskoristiti ih za sebe. Svi vijećnici će dobiti kopiju potpisanog sporazuma kako bi se mogli uvjeriti da potpisan sporazum nije u koliziji s odlukom Općinskog vijeća o razgraničenju dviju Općina, zaključak je članova Poglavarstva. Na početku sjednice načelnik Poglavarstva Dubravko Grbac osvrnuo se na izvršenje Proračuna koji se puni prema očekivanjima, uz manji postotak od očekivanog iz potpora Županije i države. Općina je likvidna i svoje obveze izvršava redovito i bez teškoća.Od radova koji su se vršili tijekom proljeća, završen je potporni zid u Divjakama, završeni su radovi uređenja okoliša Doma kulture, završena je sanacija divljih deponija oko Bukovog vrha i jarka kod klaonice u Skradu. U tijeku su radovi na Prostornom planu, priprema se asfaltiranje Selske i Vatrogasne ulice te okoliša Vatrogasnog doma, počinje se uređivati prizemlje objekta PINS-a u poslovnoj zoni u svrhu otkupne stanice, ubrzo će se donijeti Plan razvoja turizma koji je na recenziji, izrađuje se dokumentacija za asfaltiranje ceste Hribac – Ravna Gora. U ulici V. Nazora očekuje se kolčenje prvih gradilišta na općinskom zemljištu i početak prodaje. Općina i PINS sklopit će ugovore uz projekt „Program razvoja turizma Općine Skrad 2005-2015.g.“ i malu poslovnu zonu „Zeleno srce“. Kroz tjedan dana počet će podjela kanti za smeće domaćinstvima, postavit će se kontejneri i košarice za smeće na utvrđena mjesta u Skradu i skradskim naseljima koji su u sustavu odvoza smeća. Do kraja jeseni asfaltirat će se dijelovi ceste Školska ulica-Planina i sanirat će se odvodnja oborinskih voda u ulici I.G.Kovačića. Prihvaćen je prijedlog programa proslave Dana općine Skrad i programa „Ljeto na Lujzijani i Karolini 2006.“ za kojeg će vjerojatno biti pokrovitelj Vlada RH, odnosno premijer Ivo Sanader. Raspisat će se javni natječaji za održavanje groblja u Skradu i dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. Ubrzo će se znati koncesionar za plinifikaciju Općine Skrad i cijena priključka za domaćinstva. Na poticaj vlasnika Tranzit restorana gosp. Rađenovića, starog hotela gosp. Glasera i gosp. Vusića, donedavno zakupca objekata na Šiljaru, očekuje se sastanak njih, članova Poglavarstva, općinskih vijećnika i članova TZ usmjeren na pozitivne pomake skradskog turizma i iznalaženje izlaza iz postojeće krize u kojoj se turizam nalazi zadnjih godina. Građani preko čije zemlje će ići sustav odvodnje otpadnih voda bit će obaviješteni o početku potpisivanja ugovora o ustanovljavanju prava služnosti bez naknade uz besplatno dovođenje priključka do svake kuće ili objekta. Zaključak je da je kanalizacijski sustav namijenjen stanovnicima te da će ugovorom biti definirano i dovođenje zemljišta u prvobitno stanje. Očekuje se da će se u srpnju krenuti s potpisivanjem ugovora. Uz nekoliko molbi koje su odbijene ili će se razmatrati po rebalansu Proračuna članovi Poglavarstva su zaključili dvo i pol satnu sjednicu.