Tradicija i običaji su se ponovili vjenčanjem dvoje mladih Skrađana. Toni i Andreja, koji su se vjenčali u mjesnoj crkvi sv. Antuna su prvi par koji se vjenčao ove godine i koji su uz tradicionalne običaje proslavili ulazak u novi, bračni život. Vjenčanje je najavljeno pucnjima iz lovačkog oružja, mladencu su po tradiciji ponudili dvije „lažne“ mlade no na kraju je kroz vrata izašla Tonijeva izabranica. Potom su mladenci zaustavljeni na „harmici“ te su kumovi platili „carinu“ kojom su mladenku propustili prema mjesnoj crkvi. Vjenčanje je vodio vlč. Stjepan Porkulabić, zaželjevši mladencima dug i plodan život…

Mladima želim sve ono što su si zaželjeli a ljubavi najviše.

V.P. 16/04/2005.