U sklopu projekta „Skrad na Lujzijani“ u Domu kulture održana je manifestacija Plodovi goranskih polja. Uz izložbu raznih vrsta sjemenskog krumpira, desetak vrsta kruha i krušnih proizvoda, raznih jela kojima je krumpir prilog ili sastojak, malobrojni skrađani mogli su se upoznati kroz predavanja gosp.Žarka Mulca i Predraga Janeša te mr. Ivana Butorca, s pravilima pri sađenju krumpira da bi prinosi bili viši, s mogućnostima dobivanja poticaja i s modernim sortama krumpira. „Gorski kotar ima pravo svoj krumpir nuditi kao goranski krumpir jer ima podneblje koje pridonosi specifičnoj kvaliteti, sadrži više suhe tvari. Ime goranski krumpir treba zaštititi. Gorani trebaju i mogu tržištu ponuditi ili prhki ili salatni ili kuhanje-prženje krumpir,“ rekao je mr. Butorac. Vrlo zanimljivu ideju za male goranske proizvođače postavio je mr. Butorac, koji potencira da u proizvodnju uđe zdraviji krumpir obojenog mesa, koji sadrži u sebi antioksidanse, koji imaju zaštitne zdravstvene vrijednosti. S druge strane taj krumpir, – plave, crvene, roze, naranđaste i ljubičaste boje mesa ( mekote) gomolja, bi lako nalazio tržište i imao bi višu cijenu. Zašto ne prihvatiti, ipak je krumpir u Gorskom kotaru prva poljoprivredna kultura. Nakon predavanja malobrojni sudionici su dobili vrećicu novih sorti krumpira na poklon. Druženje je nastavljeno degustacijom krumpirovih i krušnih proizvoda, za što su se pobrinuli ugostitelji HŠ Šumarije Skrad i gđa. Biserka Delač uz svirku grupe „Kej se Kaj se“ iz Delnica. Šteta da se edukativno zabavnoj priredbi nije odazvao veći broj skrađana i gostiju.