Do početka ljeta na području Općine Skrad će biti raspoređeno 25 većih kontejnera za smeće, 400 kanti za domaćinstva i 50 koševa za smeće koje će isporučiti firma GRADATIN iz Zagreba ukupne vrijednosti oko155. 000,00 kn. Poglavarstvo Općine Skrad je donijelo odluku kojom će se za potrebe Općine nabaviti službeno vozilo Opel Astra Clasic Karavan za 99.848,02 na rok otplate od 48 mjeseci. Tvrtka Goring iz Ravne Gore će izvršiti radove na sanaciji potpornog zida u Divjakama u vrijednosti 142.033,99 kn. Prihvaćen je Program „Skrad na Lujzijani 2006.“ za koji je rečeno da je sadržajno bogat no potrebno će biti u kratkom roku izraditi financijski plan svih manifestacija za koje je planirano 35.000,00 kn. Ispod zida Doma kulture bit će obilježena parkirališna mjesta za vozila, od kojih će jedno biti namijenjeno za vozila osoba s invaliditetom. 30. svibnja 2006. u 12.30 sati održat će se očevid na licu mjesta uz prisustvovanje suca Općinskog suda Delnice i mjernika geodeta u sporu Općine Skrad i Irene Tepšić sa susjedima. Članovi Poglavarstva smatraju da bi trebalo povisiti komunalnu naknadu za 10 % od iduće 2007. godine jer ona nije dostatna za pokrivanje troškova javne rasvjete i zimskog i ljetnog održavanja cesta. Komunalni doprinos koji je među najvećim u Gorskom kotaru bi se mogao višestruko smanjiti kako bi bio poticajan fizičkim i pravnim osobama kod gradnje novih objekata na području Općine Skrad. Općina Skrad bit će pokrovitelj Susreta umirovljenika Gorskog kotara u Skradskoj dragi 17. lipnja 2006. godine. Nerazvrstane makadam ceste će se kroz petnaestak dana sanirati. Firme koje koriste Općinske prostore i ne izvršavaju svoje obveze prema Općini su u postupku ovrhe i prva rješenja iz ureda Javnog bilježnika su stigla dužnicima, Opskrba d.d. Čabar duguje 14.164,00 kn za 2005. godinu te određen iznos za prvih 4 mjeseca ove godine koji će se pokušati naplatiti kroz određeno vrijeme, uz mogućnost dogovora zainteresiranih strana.