Par dana prije ulaska u novu kalendarsku godinu vijećnici Općine Skrad jednoglasno su usvojili Proračun za 2021. te projekcije za 2022. i 2023. godinu. Proračun za 2021. godinu težak je skoro 8,4 milijuna kuna. Od toga izvorni prihodi iznose oko 4,1 milijun kuna dok 4,3 milijuna kuna dolazi iz drugih izvora, županije, države i EU. Proračun je veći od svih dosadašnjih i svi se nadaju da će se uspjeti realizirati, usprkos svih nedaća koje prate državu protekle godine.

U što će se utrošiti ta sredstva? Za zaposlene će se utrošiti 1,4 milijuna kuna, za materijalne rashode oko 2,5 milijuna kuna. Sljedeće godine planira se, otkupiti zemljište na Velikom Selcu /40 tisuća kn/, uređenje kuhinje dječjeg vrtića /100 tisuća kn/, izrada termo fasade stare školske zgrade /300 tisuća kn/, obnova fasade na zgradi Općine /300 tisuća kn/, za Goranski Novi list i Radio Gorski kotar izdvajanje oko 43 tisuća kn, za uličnu rasvjetu 140 tisuća kn, za održavanje cesta i čišćenje snijega 250 tisuća kn, uređenje prilaza kući Jurković /iznad Vidmarove kuće/ 50 tisuća kn, rekonstrukcija postojećeg ogradnog zida na novom groblju /360 tisuća kn/, uređenje gornjeg parkirališta 100 tisuća kn, izrada II. izmjena i dopuna prostornog plana /30 tisuća kn/, za geodetsko katastarske usluge 50 tisuća kn, za sanaciju vodoopskrbnog sustava Skrad 50 tisuća kn te kanalizacijskog kolektora Skrad – Gornja Dobra iz švicarskog fonda 200 tisuća kn, za rekonstrukciju ceste Skrad – Zeleni vir milijun kn, za proširenje javne rasvjete naselja Podstena, Veliko Selce i Hlevci 30 tisuća kn, za rekonstrukciju ceste Kupjak – Rogi 300 tisuća kn, za sport, kulturu i crkvu 270 tisuća kn, za socijalnu zaštitu, predškolski odgoj i školstvo 821 tisuća kn, od toga za dječji vrtić 400 tisuća kn, stipendije 80 tisuća kn i Općina prijatelj djece 150 tisuća kn, za vatrogastvo i spašavanje 526 tisuća kn, najviše za dovršetak vatrogasne garaže /400 tisuća kn/,za turizam 810 tisuća kn /rekonstrukcija starog hotela Zeleni vir 200 tisuća kn, turistička zajednica Gorskog kotara 25 tisuća kn, vidikovac Perić 500 tisuća kn, za razvoj poduzetništva 465 tisuća kn /PINS 40 tisuća kn, za kupnju benzinske pumpe 400 tisuća kn, za program Zaželi 580 tisuća kn, za predstavnička i izvršna tijela 171 tisuća kn, za manifestacije na području Općine 48 tisuća kn.

Osim Proračuna vijećnici su prihvatili, Odluku o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2020. godinu kojom je on smanjen za nešto više od 2 milijuna kn te iznosi oko 5,5 milijuna kn, Odluku o prvim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g., Odluku o prvim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g., Odluku o prvim izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.g., Odluku o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2020.g., Odluku o prvim izmjenama Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji “Općina Skrad-prijatelj djece“ za 2020.g., Odluku o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-30.09.2020.

Potom su vijećnici prihvatili odluke i programe za 2021. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2021.g., Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g., Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g., Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021.g., Program utroška sredstava šumskog doprinosa od 210 tisuća kn za 2021.g. , Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021.g., Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2021.g., Odluku o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2021.g., Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2021.g., Program javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada-prijatelj djece» za 2021.g., Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2021.-2027., Odluku o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Skrad za programsko razdoblje 2015.-2020., Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2020.g., te imenovanje Ivana Crnkovića za člana Stručnog vijeća u Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

Završetkom sjednice predsjednik Vijeća Ivan Crnković i načelnik Damir Grgurić zaželjeli su vijećnicima i žiteljima Općine Skrad obilje zdravlja i sreće, kako u privatnom tako i poslovnom životu u 2021. godini.