21. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad koja se održala proteklog četvrtka u 18,00 sati u vijećnici Općine Skrad započela je aktualnim satom te je na pitanja financiranja udruga /Katarina Bertović/, statusu Turističke zajednice /Dušan Štimac/, Vojnog doma, benzinske pumpe i starog hotela /Dubravko Grbac/ odgovarao načelnik Damir Grgurić, zamjenica Natali Ribić i predsjednik Vijeća Ivan Crnković.

O financiranju udruga načelnik Grgurić je rekao kako će biti smanjenja za udruge koje nisu imala natjecanja i treninge /NK Polet/ dok druge koje rade mogu očekivati malo ili nikakvo smanjenje…Turistička zajednica se gasi kroz 2 mjeseca i 20 dana, vojni dom je u fazi izrade izmjena prostornog plana uređenja kako bi se potom mogao izvršiti otkup za oko 300 tisuća kn ???, stari hotel obišla je jedna braniteljska udruga koja je zainteresirana za zakup, no prije će se morati raspisati javni natječaj, benzinska pumpa je u stanju mirovanja /nema nove prodaje od INA-e/, bivše zagrebačko odmaralište Verin bor je procijenjeno na 2 milijuna kn… Natali Ribić je odgovorila na pitanje Dušana Štimca zašto je Malinijada u Zelenom viru, rekavši kako je zbog epidemioloških mjera Zeleni vir najbolje mjesto.

U nastavku sjednice odrađeno je 16 točaka dnevnog reda. Prvo je usvojen zapisnika s 20. Općinskog vijeća Općine Skrad, prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2019. godinu u kojoj su prihodi bili malo viši od 6 milijuna kn, a rashodi 6,27 milijuna kn. U obrazloženju Proračuna načelnik Grgurić kaže kako u Proračun kasne sredstva za cjevovode prema Brod Moravicama i Zakrajcu te kako sredstva za rad programa Zaželi kasne od 9 do 10 mjeseci…

Vezano za Proračun Dubravko Grbac je napomenuo da se pola stranice u Goranskom Novom listu plaća previše, načelnik Grgurić odgovara da će se razmatrati i izlazak Općine iz GNL što su neke Općine već i učinile.

Ivana Poljančić Beljan pitala je što je s Sportsko rekreacijskim parkom Šiljar na što Grgurić odgovara kako je sve spremno za postavljanje sprava te kako će se one kroz desetak dana i montirati.

Potom su prihvaćena Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g. za što je utrošeno 756 tisuća kn, o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. za što je utrošeno 441 tisuća kn, o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2019.g. u iznosu 275 tisuća kn, o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.03.2020.g. koja nije korištena.

O programu proslave Dana Općine Skrad 2020.g. više je rekla zamjenica Natali Ribić pa će tako program započeti Festivalom malina u Zelenom viru 11.7. a završiti PUB-KVIZOM 29.8. Ove godine zbog korone neće biti šumskog koncerta u Skradskoj dragi Woodrocka 2020.

Za sam dan Općine 15.8. uz svetu misu na Skradskom vrhu u večernjim satima planira se koncert grupe „Begini“ na velikom parkiralištu u centru Skrada.

Prihvaćena je Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2020.g. te će ih primiti KK POLET Skrad za 40 godina rada, vlč. Stjepan Porkulabić za 20 godina rada, Nelica Udvardi za doprinos osnovnoškolskom obrazovanju brojnih generacija Skrajana i Vesna Pintar Grgurić za doprinos kulturnom životu u Općini Skrad.

Zatim su donijete, odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad, odluka o drugim izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Skrad, Pravilnik o načinu sazivanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad elektronskim putem u izvanrednim situacijama, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Skrad od roditelja-korisnika usluga kojom se roditeljima omogućava za cijenu od 350 kn cjelodnevni vrtić…te roditelj odlučuje koliko dugo će dijete boraviti u vrtiću.

Krajem sjednice donijeta je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Skrad za projekt „Izrada ogradnog zida na novom groblju u Skradu na k.č.br. 3476 k.o. Divjake te je pritom Dubravko Grbac dodao kako bi komunalni referent više trebao obilaziti Općinu Skrad i samo naselje jer brojne sitnice, poput prometne signalizacije, trebaju uređenje i popravke, Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Skrad te je donijeta odluka kojom se obitelji Beljan Matije dodjeljuje pomoć u sanaciji kuće radi puknuća zidova i propadanja temelja od 7 tisuća kn.