Članovi udruge ljubitelja pasa KD „Skrad“ uspješno zastupaju interese najboljeg čovjekovog prijatelja. Većinu u udruzi čine vlasnici lovačkih pasa, lovci te se na redovnoj godišnjoj skupštini okupilo njih šesnaest.

U izvješću o radu predsjednik Toni Ribić istaknuo:”Prvi je cilj udruge okupljanje uzgajivača, vlasnika i ljubitelja lovnih i ne lovnih pasmina pasa usmjeren na unaprjeđenje kinologije i poticanje na uzgoj i školovanje pasa. Udruga trenutno broji 30 članova. Udruga je u protekloj godini najviše vremena utrošila na organizaciju revije i izložbe pasa 2. i 9. skupine, organizaciju utakmice glasnoga gona u gateru na divlju svinju te organizaciju ispita prirođenih osobina pasa jamara pod zemljom i nad zemljom. Moram istaknuti da je angažman članova izostao pri organizaciji navedenih utakmica te bi on u ovoj godini trebao biti bolji.”

Financijski udruga posluje stabilno, financira se iz članarine i donacija Općine Skrad. Prihodi u 2019. godini su bili oko 17,4 tisuće, rashodi oko 17,55 tisuća kn, te je saldo računa oko 15,5 tisuća kn. U planu rada za 2020. godinu kinolozi planiraju organizirati izložbu i smotru pasa svih skupinu u lipnju te ispit pasa glasnog gona na divlju svinju u gateru.

U raspravi se istaklo kako bi članovi u dogovoru s LD preuzelo više obveza oko gatera na Šerementovu, kako bi on bio maksimalno održavan i čuvan…