19. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad se održala zadnjeg ponedjeljka 2019. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine. Prije Aktualca vijećnici su se odrekli vijećničke naknade za Borisa Majetića i time su podržali akciju koja se provodi za njegovo ozdravljenje…

Aktialac su obilježila pitanja o zimskom posipanju ulica koje nisu u nadležnosti županijskih cesta (Zdravko Grgurić), statusu objekata na Šiljaru (Dubravko Grbac), mogućnosti povećane naplate poreza ili komunalne naknade za objekte koji nisu u funkciji, Tranzit restoran, benzinska postaja (Dubravko Grbac),…

Načelnik Općine Damir Grgurić je odgovorio, posipavanje cesta se vrši po potrebi ili dojavama žitelja koji žive uz te ceste koje ne održavaju županijske ceste, oko Šiljara se vode razgovori, trenutno je aktualno da se sve ceste, igrališta…, ucrtaju u urbanistički plan čime bi se spustila cijena površine od 55 tisuća kvadrata…koja je procijenjena na 5,5 milijuna kuna.“16 godina nema rješenja za Šiljar i nadam se da ćemo tim koracima doći bliže kupnji i rješenju Šiljara…“, zaključio je načelnik Grgurić.

Po usvajanju dnevnog reda vijećnici su prihvatili Odluku o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2019. godinu kojom će Proračun iznositi 6,925 milijuna kn, odnosno bio bi smanjen oko 19 posto u odnosu na planirano. Donošenjem izmjena Proračuna usvojene su Odluke, o drugoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g., Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g., o prvoj izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019.g., o prvoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.g., o prvim izmjenama Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2019.g., o prvim izmjenama Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2019.g., o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-30.09.2019.

Prihvaćanjem odluka za 2019. godinu na redu je bila rasprava o Proračunu Općine Skrad za 2020.g. i projekcija za 2021. i 2022.g. kojim bi on za 2020. iznosio 7,6 milijuna kn od čega bi financijska pomoć države, županije ili EU fondova iznosila oko 3,4 milijuna kn. Uz jedan suzdržan glas Proračun je prihvaćen a potom i odluke, odnosno programi i planovi, o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2020.g., gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g., održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g., gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. g., javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2020.g., o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2019.g., javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2020.g., javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada – prijatelj djece» za 2020.g.

Krajem sjednice prihvaćena je Zamolba mještana sela Bukov Vrh, za ustupanje prostora doma u Bukov Vrhu za postavljanje etnografske zbirke, potom je donijeta odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Skrad te odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Skrad, vezano uz selo Zakrajc.

Na kraju sjednice predsjednik Vijeća Ivan Crnković čestitao je nadolazeće blagdane, Novu godinu vijećnicima i žiteljima Općine Skrad, uz želju da im se ostvare sve želje, uz puno zdravlja i sreće u nadolazećoj godini…