Treća sjednica Poglavarstva Općine Skrad donijela je povećanje Proračuna. Članovi Poglavarstva prihvatili su tehničke izmjene i dopune Statuta Općine a potom i uvećan Proračun za 2006. godinu. Proračun će porasti za 28 % ili oko 1.200.000,00 kn te će on iznositi 5.331.273.47 kn. Povećana sredstva će dopuniti dijelom ili u cijelosti sredstva koja će se utrošiti, za isplatu elementarne nepogode iz 2005. (133.200,00 kn), za uređenje okoliša Doma kulture (210.000,00 kn), za uređenje nerazvrstanih cesta (400.000,00 kn), za rekonstrukciju cjevovoda Selske i Vatrogasne ulice (66.000,00 kn), za plan ukupnog razvoja i prostorni plan Općine (134.200,00 kn), za povećanje sredstava KUD-u (13.000,00 kn) i programa Općina prijatelj djece (8.000,00 kn), za rad turističke zajednice (59.873,47 kn), za nabavu kontejnera za smeće (150.000,00 kn). Članovi Poglavarstva su prihvatili izvješće stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za sanaciju divljih deponija na području Bukovog Vrha te je prihvaćena najbolja ponuda firme Fiumex d.o.o iz Rijeke u visini 193.492,00 kn. Za mjesto komunalnog redara je došlo 15 molbi od kojih su 2 bile potpune a 13 nije imalo potpunu dokumentaciju. Dodatni razgovori će se obaviti s Mirjanom Crnković i Igorom Bukovac te će se nakon razgovora izabrati budući komunalni redar. S veterinarskom ambulantom potpisat će se ugovor o provođenju mjera suzbijanja ptičje gripe na području Općine Skrad kojim se uređuju postupci kod pronalaska uginulih ptica. U tu svrhu podijelit će se letci Veterinarske ambulante Delnice i drugi propagandni materijal kako bi se stanovništvo upoznalo s mjerama zaštite od ptičje gripe. Na kraju sjednice razmatrane su mnogobrojne zamolbe za financijsku pomoć. Prihvaćene su zamolbe Svetišta franjevačkog samostana iz Rijeke (5.000,00 kn), Osnovne škole za sufinanciranje djece obitelji slabijeg imovinskog stanja za ljetnu školu u prirodi (2.910,00 kn), dok su druge zamolbe odbijene ili će biti riješene nakon rebalansa Proračuna. Uskoro će se prići nabavi, postupkom javne nabave, novog službenog vozila Općine Skrad (do 100.000,00 kn). Na području Općina Skrada i Brod Moravica od 1. ožujka djeluje kontakt policajac, policajac u zajednici, Renato Jurković koji je već u sklopu upoznavanja posjetio radne organizacije i ustanove područja za koje je zadužen.